В ТОВА ПОЛЕ

Весна Кръмпотич

превод: Кръстьо Станишев

В ТОВА ПОЛЕ

Кой си ти, малък житен клас, коя съм и аз?
Защо именно ти, малък житен клас, защо именно аз?
Нека се разменим, малък житен клас, ти и аз,
бъди, малък житен клас, какъвто съм аз,
аз да те питам кой си, малък клас житен,
какво ми правиш в това поле, класе житен,
аз съм Ти, но коя, малък клас житен, ти си Аз, ала кой?


МЪРТВИТЕ ПАДАТ

Във вечното мъртвите падат през нас.
Аз съм вечното живо падане.
Защото никой не ще се роди,
който да не е от моята кръв,
и никой не се е родил,
който да не е бил мой родител.
Във вечното мъртвите се възкачват през нас.
Аз съм вечното живо растене.
О, моята малка следа
продължава вселената!