Махтумкули

Махтумкули, Магтъмгула (на туркменски), псевдоним Фраги (Пърага), „Разлъченият” (1727 или 1733 - около 1783) - поет, основоположник на литературния туркменски език, класик на туркменската литература. Суфи. Роден в село Хаджи-Говшан в долината на река Атрек. Син на туркменския поет-суфи Довлетмамед Азади (1695 или 1700 - около 1760). Завършва медресе в родното си село. Пътешества в днешните Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Афганистан и Северна Индия. Учи в медреса в Хива (Хорезм) (1757). Връща се в родината си, преподава в мектеб, жени се, има двама сина, които умират в ранна възраст. След 1760 г. и до смъртта си пътешества из полуостров Мангъшлак, посещава Астрахан, днешен Азербайджан и страните от Близкия Изток. Погребан до баща си в гробището „Актокай” в провинция Голестан, Ислямска Република Иран. Гробовете им са място за поклонение, посещавани са ежегодно от хиляди хора. Запазени са 16 000 негови стиха, те са широко разпространени сред туркменския народ. Поетичното му творчество представлява най-вече песни, написани в древна народна форма. Те са на героична тематика, пресъздават легенди и предания на туркменския народ. Пише и любовна лирика. Поезията му и днес завладява със своята дълбочина, лиричност и патриотизъм. Денят на поета - 18 май - е държавен празник, самият месец май носи в Туркменистан названието Махтумкули.


Публикации:


За  Махтумкули:

МАХТУМКУЛИ - ЛИРИКА/ автор: Алексей Мусорин/ брой 43 септември 2012