Карин Бойе

Карин Бойе (Karin Boye), шведска писателка, поетеса, прозаик, критик, есеист, една от най-ярките представителки на “новата вълна” в шведската поезия, е родена на 26.10.1900 в Гьотеборг. Стихосбирки: «Облаци» (1922), «Скрита земя» (1924), «Сърца» (1927) и «За дървото» (1935). Автор на романите “Криза”, “Астарта”, “Твърде малко”, романа-антиутопия «Калокаин» (1940). Самоубива се на 24. 04. 1941 г. в Алингсос, Германия. Посмъртна книга със стихове “Седемте смъртни гряха” (1941).


Публикации:


Поезия:

МИНАЛИТЕ ДНИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 125 февруари 2020


За Карин Бойе:

КАРИН БОЙЕ/ автор: Анатолий Кудрявицки/ брой 26 февруари 2011

КАРИН БОЙЕ/ автор: А. Шчеглова/ брой 26 февруари 2011