ЦВЕТЕТО, КОЕТО СЛОЖИ…

Тимос Мораитинис

превод: Кръстьо Станишев

Цветето, което сложи във вода,
слушай ме, не ти желай доброто.
Изхвърли го вън, госпожо мила,
то е пръв мошеник на света -
граби те, кълна се във живота!