С ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА АСЕН ЗЛАТАРОВ

Кръстина Христова

През февруари 2015 г. българската научна и културна общественост ще отбележи 130 г. от рождението на проф. Асен Златаров. Във връзка с честване на този юбилей, през юни т. г. с мен се свърза магистър фармацевт Кристиан Ковачев, който участва като съавтор в издаването на книга за проф. Асен Златаров /1/. Станах съпричастна с негово желание, по повод юбилейната годишнина да дари паметна реликва за проф. Асен Златаров /портрет или барелеф/ на Фармацевтичния факултет при МУ, София - наследник на сградата, в която е работил проф. Асен Златаров. Идеята на Кристиан Ковачев провокира мои спомени за почит към паметта на проф. Асен Златаров, чийто духовен образ витаеше все още в сградата през времето на моята дейност във факултета.

През 1962 г., при постъпването ми на работа в катедрата по Фармацевтична и органична химия на Фармацевтичния факултет МА-София, тя единствена от факултета беше в старата двуетажна сграда на Медицинския факултет на ул. „Дунав” № 2. Катедрата ни беше на І етаж в дясно. Тук все още бяха някои катедри от Медицинския факултет /микробиология, хигиена, физика/.

Вляво на І етаж беше катедрата по Медицинска химия на проф. Александър Спасов. Той и екипът му, истински наследници на проф. Асен Златаров, тачеха изключително паметта му - в І Аудитория, в която той е четял лекции на студентите и изнасял своите беседи, вдъхновяващи младежта, имаше от тях поставен негов портрет. Колективите на двете катедри тогава общуваха не само колегиално, но и приятелски: споменавам между младите им асистенти тогава Евгени Головински /хабилитиран, работи по-късно в БАН в Институт по органична химия, академик/, Боян Чемишев /доцент в Медицинския факултет в Стара Загора/, Бисерка Панайотова /доцент в катедрата/, Захари Райков /също в Стара Загора, професор/.

Преживях събарянето на покрива на сградата и израстването на нова, четириетажна сграда, вече на Фармацевтичния факултет на Медицинска Академия, София. Със завършване на сградата и настаняването в нея на трите основни катедри, ВЕТЕРАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТА /2/ - негови създатели и радетелите за собствена сграда - проф. Димитър Далев, проф. Трендафил Трендафилов и проф. Аспарух Бойчинов вече бяха предали щафетата на нова генерация хабилитирани кадри.

Откриването на новата сграда през 1966 г., свързано и с 15-годишнината на факултета, беше с научна конференция и с гости от чужбина. На нея преподавателите от трите основни катедри: Фармацевтична и органична химия с ръководител доц. Дамян Данчев, Технология на лекарствените средства с ръководител доц. Иван Исаев и Фармакогнозия и ботаника с ръководител доц. Христо Ахтарджиев представиха своите успехи в научната дейност, наред с дейността през годините за развитието на факултета и за подготовка на фармацевтични кадри за нуждите на страната.

От биографията на проф. Димитър Далев /3/, отговорник за Отдел Фармация, създаден през 1942 г. към Природо-математическия факултет на Софийския Университет, е видно, че той навремето е бил асистент на проф. Асен Златаров. В катедрата ни по фармацевтична и органична химия под негово ръководство, както и през това на проф. Дамян Данчев, е почитана паметта на проф. Асен Златаров като бележит учен, професор по физиологична химия при Медицинския факултет на Софийския Университет, общественик и високо нравствена и културна личност за своето време.

През 1966 г. за откриване на новата страда на факултета, осигурихме за катедрата портрети на видни химици, между тях и на проф. Асен Златаров. Неговият портрет беше в западната лаборатория по органична химия над черната дъска, а до нея отдясно в рамка - неговото Писмо - Завет до студентите от 6.12.1936 г., писано във Виена, вечерта преди операцията. Бях отговорник за практическите занятия в катедрата по органична химия, водех в нея лаборатория упражнения /до 1991 г./ и всяка година, около СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК - 8 декември, почти съвпадащо с датата на паметното му писмо - 6 декември, със студентите от групата ми четяхме писмото му и някоя от неговите забележителни статии за младежта. С преклонение пред духовния образ на Асен Златаров имах негов портрет и в малкия ми кабинет.

През 1981 г. проф. Евгени Головински, рецензент на дисертацията ми, издаде своята книга „Осъществената мечта на Асен Златаров” /4/. В нея той включи данни за дейността и на Фармацевтичния факултет:

„Днес в катедрите на факултета работят високо квалифицирани специалисти, чиято дейност се оценява по достойнство, както у нас така и зад границите на родината ни: професорите Дамян Данчев, Лиляна Дряновска, Иван Исаев, Димитър Трендафилов, доцентите Ллюбомир Илиев, Йордан Гагаузов, Дия Михайлова, Любен Величков, Омуртаг Будевски и много други хабилитирани и нехабилитирани преподаватели - фармацевти и химици. Много от тези учени имат съвместни разработки с НИХФИ и други научни звена у нас и в чужбина. Днес трудно можем да си представим нашия цялостен научен и производствен фронт в областта на химията, технологията и механизмите на действие на лекарствените средства без Фармацевтичния факултет.” /стр. 165/

Оценката в книгата си Евгени Головински подкрепя и със снимки от дейността на катедрата ни по Фармацефтична и органична химия с ръководител проф. Дамян Данчев. Тази негова оценка звучи като атестат за Фармацевтичния факултет и катедрата ни, населяващи сградата, върху основите на катедрата на проф. Асен Златаров и причислени към научните звената, чиято дейност е достойна за паметта му и частица от „неговата осъществена мечта” по идеята на автора.

По-късно акад. Евгени Головински свързва по-тясно дейността си с Фармацевтичния факултет като председател на научно-специализирания Съвет по фармация.

Проф. Асен Златаров е преподавал на студенти-медици курс по Физиологична химия, с биохимично съдържание и неговите заслуги на български учен и общественик са отразявани от редица автори. Освен книгата на Ев. Головински, за мен лично забележителна книга за проф. Асен Златаров беше издадената по време на 100 г. му юбилей от Здравко Митовски „МЪДРОСТ И КРАСОТА. Щрихи към духовния портрет на АСЕН ЗЛАТАРОВ” /1985 г./ /5/, пред чийто данни за духовния му образ благоговея.

За популярността на Асен Златаров имам като спомени два необичайни факта. От моите ранни детски спомени за дома ни, помня календар на стената с картина поле със соеви засаждения. Споменът за този календар изплува, когато четях в книгата „Осъществената мечта на Асен Златаров” за неговите изследвания върху соята - споменът от детството ми за нея като картина вече свързах с призив за отглеждането й, свързан с резултат от изследванията му за хранителните й качества. А те - неговите научни изследвания в голяма степен са били тясно свързани с полезна приложимост в живота.

Другият факт беше от мое посещение в град Бяла Слатина през 1968 г., 20 г. след завършване на девическата гимназия в града. Посетих и семейството на моя учител по ботаника, химия и биология г-н Петко Антонов. Той беше преживял инсулт с парализа на дясната ръка, срещата беше вълнуваща - беше невероятен преподавател, с харизма. В скромния им дом на стената имаше портрет на проф. Асен Златаров. Впечатлена, казах: „Винаги съм си мислила, че той ви е бил кумир”, а съпругата му, бивша преподавателка по литература в мъжката гимназия допълни: „Всички студенти от Университета ходехме да слушаме беседите на проф. Асен Златаров - беше кумир за студентите”. Харизматичен оратор, с невероятен усет за актуалните проблеми на обществото, със смелост да бие тревожна камбана за тяхното преодоляване, са белязали неговата популярност, привличали са народната любов.

През 2005 г., вече пенсионер, бях на честване на 120 години от рождението на Асен Златаров. Беше в салона на Славянското дружество в София, доклад за научната му дейност изнесе проф. Димитър Колев от биологическия факултет, по образование фармацевт. Към изразените инициативи на дружество „Проф. Асен Златаров” за ознаменуване на годишнината, препоръчах, да предложат на ръководството на Фармацевтичния факултет, да поставят паметен барелеф на проф. Асен Златаров на входа на І Аудитория. С двама души от дружеството, посетихме декана проф. Стефан Николов, който пое ангажимент да представи предложението на Факултетния съвет за решение. Но предложението не беше реализирано: по решение на Ръководството на МУ в Медицинския факултет вече имало наименувана зала на името на проф. Асен Златоров по почин на катедра Медицинска химия.

Днес развитието на Фармацевтичния факултет със следващо поколение преподаватели следва актуално промените в страната, в крак с времето - методично, с компютърна модернизация, обучение на чуждестранни студенти на английски език и др. В моята статия „Актуален летопис за ветераните” /2/, отразих актуални данни от Интернет за факултета: акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация в България, той е получил най-висока оценка за изградена учебна база. Наред с това е налице и почит към паметта на Ветераните на факултета: във фоайето - табло с портретите на деканите от създаването на факултета по години, а в катедрите - портрети на катедрените ръководители.

Идеята на магистър Кристиан Ковачев, възприета положително от декана на факултета проф. Николай Ламбов, след писмено предложение до Ръководството на факултета, следва своето развитие за възможна реализация.

Лично аз бих се радвала за това, ако на сградата на Фармацевтичния факултет има барелеф на проф. Асен Златаров, не само защото безпаметието ми е чуждо, но и защото благоговея пред неговия многостранно надарен духовен образ - на учен енциклопедист, просветител, високо нравствена културно-ренесансова личност на българската история на духа.

Оставам с вяра, че барелеф ще има и пред него винаги ще има ЦВЕТЯ ЗА НЕГО…

Ноември, 2014 г., София

____________________

1. Людмила Генкова, Свобода Бенева и Кристиан Ковачев - „АСЕН ЗЛАТАРОВ 130 години от рождението му”, Фондация „Вигория”, София, 2014г.

2. Кръстина С.Христова - „Актуален летопис за ветераните” /2012/. http://ochemist.losttribesource.org/70year.htm Veterans of pharmacy - Sofia

3. Проф. Димитър Далев - биография: http://ochemist.losttribesource.org/orgchem/biograph.htm

4. Евгени Головински - „Осъществената мечта на Асен Златаров” /1981/, изд. Наука и изкуство.

5. Здравко Митовски - „Мъдрост и красота - щрихи към духовния портрет на Асен Златаров” /1985/, Държавно издателство „Септември”.