АФОРИЗМИ

Виген Оганян

превод: Литературен свят

*
Относителна истина - деликатно название на относителното заблуждение.

*
Понякога спорът е по-полезен от истината, заради която се води.

*
Някой, изстисквайки от себе си роба, може да изчезне.

*
Обективността е откровено изразяване на субективно мнение.

*
Стихийно бедствие - събрани съчинения на поет-графоман.

*
Интелигентността е благородство, получило образование.

*
Носталгията е отмъщението на напуснатата родина.

*
Понякога непосредственността на чувствата компенсира посредственността на мислите.

*
Законът е последният аргумент на морала.

*
Религията се опира на вярата, философията - на съмнението.

*
На истината противостои заблуждението, на правдата - лъжата, а на справедливостта - справедливост.

*
Цитатът може да послужи за илюстрация на мисълта, но не като доказателство.

*
На кого е нужен храм, който не показва пътя?