Виген Оганян

Виген Арамович Оганян е публицист, кандидат на техническите науки. Роден през 1931 г. в Ереван, където завършва средното си образование. Учил в Московския Енергетичен Институт и във Военната Артилерийска Инженерна Академия. Започва работата си в ракетен изпитателен полигон. Участвал в разработката на система за въоръжение. Старши научен сътрудник, има десетки научни трудове и изобретения. Полковник, след уволняването си от въоръжените сили публикува повече от 100 произведения - статии, миниатюри и др. Автор на книги с афоризми. Участва в предавания по Централната телевизия, с изказвания в Политехническия музей, Централния дом на Руската армия и др. Награден на Московския международен фестивал на сатирата и хумора „Юморина - 97″. Живее в Москва.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ брой 67 ноември 2014