Румяна Манева

Румяна Манева е родена в Русе. Завършва специалност Българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” с дипломна работа върху творчеството на Петко Ю. Тодоров. Дълги години работи като гимназиален учител в родния си град. Защитила е двугодишна специализация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в областта на синтеза между литературата и илюстрацията /1994/ с научен ръководител проф. Радослав Радев. Автор е на публикации по проблеми на образованието и културата, рецензии на книги и на изложби /живопис/, есета, литературна критика в местния и централния печат. Редактирала е научни сборници, а в продължение на 17 години е съставител и редактор на литературен алманах „Извор”. Участвала е в национални и международни конференции с научни разработки на литературни теми. Носител е на наградата „Учител на годината” /Русе, 2000/ и на националната награда на Общонародната фондация „Христо Ботйов” /2003/. Автор е на книгата „Дъждът на моите очи” - поезия /2000/.


Публикации:


Публицистика:

ЗА НОВИТЕ РИЦАРИТЕ И ЗА БЕЛИТЕ ГУЩЕРИ/ брой 67 ноември 2014

ЖИВОТ В ПРИКАЗКИ/ брой 68 декември 2014

СИРЕНИТЕ ПЛАЧАТ/брой 74 юни 2015


Критика:

ЗА ТАНЦА НА ДУШИТЕ ВЪВ ВСЕМИРА/ брой 65 септември 2014