ЛЮБОВ

Василий Кубаньов

превод: Георги Ангелов

ЛЮБОВ

Ти - това съм аз.

—————————–

МУЗИКА

Пауза, заглушена от пауза.

—————————–

БЕЗСИЛИЕ

Предшестваше го мощ.
То предшества всесилие.

—————————–

РАЗДЯЛА

Жълт цвят,
жълт цвят,
непоносимо
жълт цвят.

—————————–

ПОСЛОВИЦА

Десетима ще помислят -
              един ще се досети.
Един ще продума -
              десетима ще се съгласят.

—————————–

МЪДРОСТ

Тук е равнина.
Тук ще бъде планина.

—————————–

СМЪРТ

Нищо и всичко.