АФОРИЗМИ

Василий Кубаньов

превод: Литературен свят

* * *
Да обичаш света, значи да искаш да го промениш.

* * *
Познанието е първата крачка към промяната.

* * *
Който нищо не знае, му се струва, че знае всичко.

* * *
По-добре по-малко да се знае, но добре, отколкото да се знае много, но зле.

* * *
Всяка минута всичко се променя и аз никога няма да опозная настоящето.

* * *
“Търпение” - ми казват.
“Смелост” - отвръщам.
“Смелост” - ми казват.
“Търпение” - отвръщам.

* * *
Да даваш - значи да вземаш. Да учиш - значи да се учиш.

* * *
Най-много от всичко трябва да се страхуваме от самите себе си, най-опасният ни враг сме самите ние.

* * *
Живей всяка година и всеки ден така сякаш това е първият ти ден, твоята първа година.

* * *
Не в силата е правдата, но в правдата има сила.

* * *
Именно затова животът е безсмъртен, защото всичко живо е смъртно.

* * *
Живея, за да разбера какво е вечността.

* * *
Действените принципи се раждат в действието.

* * *
Правото е възможност.

* * *
Недоверието и измамата се пораждат взаимно.

* * *
Забрави себе си, за да не те забравят.

* * *
Само глупците се смятат за мъдри.

* * *
Глупостта само тогава е глупост, когато идва от умен човек.

* * *
Световните подвизи не се вършат от сами хора. Великото се прави от мнозина.

* * *
Развитието е преодоляване на трудностите.

* * *
Знанието е умението да вземаш и прилагаш.

* * *
Уважението към другите започва със самоуважението.

* * *
Най-доброто средство да изкорениш недостатъците си е да развиваш онова, което смяташ за добро.

* * *
На лошия навсякъде му е зле.

* * *
Искреност, прямота, правдивост - ето истинските човешки качества.

* * *
Светът се движи от любовта.

* * *
Равнодушието към света е скрита ненавист към него.

* * *
Разкаянието е първата крачка към поправянето.

* * *
Наглост - прикритие за страхливостта.

* * *
Когато човек има какво да каже, мълчи.

* * *
Колкото по-близо е човек до целта, толкова повече му трябват сили, за да я постигне.

* * *
Сближаването отдалечава.

* * *
Когато лъжата е приятна, ние охотно я вземаме за истина.

* * *
Непълната истина не е лъжа.

* * *
Далечното се спомня по-лесно.

* * *
Силата се ражда от слабостта.

* * *
Насаме със себе си човек не е самотен.

* * *
Когато човек се старае да бъде искрен, той вече не е искрен.

* * *
Протестът на човека срещу природата му също е негова природа.

* * *
Най-страшното за човека е да престане да желае.

* * *
Когато човек не знае какво е щастие, и не се опитва да го определи, тогава може да се каже, че е щастлив.

* * *
Истински обичат само децата.

* * *
Да виждаш новото, може само тогава, когато всичко (и старото) виждаш по новому.

* * *
Да знаеш мярка във всичко - колко е трудно! Това е все едно да знаеш всичко.

* * *
Майсторството е умението да се съчетава закономерност и неочакваност.

* * *
Ясно, просто и красиво - всички три думи обозначават едно и също.

* * *
Да се изопачи биографията може и с действителни факти.

* * *
Глупостта прилича на мъдростта, както слънчогледът - на слънцето.

* * *
Онова, което чакаш, се случва неочаквано.

* * *
Стиховете са дъхът на душата.

* * *
Формата е онова, което не виждаме.

* * *
Скромността на великите хора не е кокетство, защото всеки творец е по-голям от творбите си.

* * *
Всеки мъченик в същото време е и мъчител.

* * *
Началото вече е и краят.

* * *
Съдържанието на изкуството винаги е било, е и ще бъде борбата. Страданието е само “частен случай” от борбата.

* * *
Най-голямото щастие е да чувстваш собственото си движение.

* * *
Не е важно какво правиш. Важно е как го правиш, т. е. защо го правиш и за какво го правиш.

* * *
Безсмъртието е на-голямото зло. Мъдростта на природата е в това, че не го е допуснала.

* * *
По-опасна и порочна от всички пороци е примирението с настоящето.

* * *
Нашите достойнства са качествата, които не забелязваме в себе си.

* * *
Трагедия е социална колизия, неразрешима в “дадените” условия.

* * *
Порочно е това, което е лъжливо, лъжливо - това, което е нежизнеспособно.

* * *
Истински свободен е онзи, който може да не желае да бъде свободен.

* * *
Голямото дело - това са малките дела в името на голямата цел.

* * *
За най-любимото не говорят.

* * *
Задача на изкуството е да накара миналото да служи на бъдещето в настоящето.

* * *
Равни - това още не значи еднакви.

* * *
Тъмнина няма, защото виждаме и през нощта. Виждаме нощта.

* * *
Истинският патриотизъм е интернационален.

* * *
Тъмнината ражда светлината, оставайки си винаги неин враг.

* * *
Няма нищо по-радостно от това да чувстваш себе си в народа и народа в себе си.

* * *
“Житейското изкуство” е в това да съчетае момента и вечността.

* * *
Смисълът на живота е в самия живот.

* * *
Намери себе си и бъди себе си - на всяка цена, макар с цената на своята гибел.

* * *
За да не прерасне вярата в собствените си сили в самоувереност, трябва да се развива недоверие към тази вяра.

* * *
Изкуственото не е изкуство.

* * *
Смъртта е красива само отдалеч.

* * *
Лъжата е по-лека от истината.

* * *
Красиво е онова, което е ясно.

* * *
Жестокостта произтича от непълноценността: пълноценният, здрав човек не може да бъде жесток.

* * *
Има само една трагедия - трагедията на зърното, което изгнива в земята, за да даде живот на десетки други зърна.

* * *
Тъмнината е враг на светлината.

* * *
Всичко велико се ражда от противоречия.

* * *
Доброто и лошото винаги живеят едно с друго и едно в друго. Те толкова тясно са свързани, както стъклото и рамката на прозореца.

* * *
Истината е в лъжата, както виното - във водата.

* * *
Личността се развива само в колектива, както коренът, стъблото, листата се развиват на дървото, заедно с дървото, “благодарение” на дървото, и дървото се развива “благодарение” на тях, защото те не са механични, а органични негови части.

* * *
Истинският край на мъдростта е безумието.

* * *
Лъжата е негатив на истината.

* * *
Оригиналността не в това да правиш нещо различно от всички; а в това да правиш същото, което и те, но по своему, другояче.

* * *
Действай, без да се замисляш нужно ли е това, което правиш или не. Това може да се определи само в действието.

* * *
Светът се движи от пороците по пътя на лъжата, подкаран от смъртта.

* * *
Няма велики хора. Има велики дела.

* * *
Невъзможното е ненужно.

* * *
Нека всичко да се повали в праха, ако истината се окаже победена от лъжата.

* * *
Целият свят е в мен. Около мен няма никого и нищо. Аз съм сам.

* * *
Човек, който е искрен със себе си, няма необходимост да бъде искрен (откровен) с другите.

* * *
Мое е онова, което е извън мен. Това, което ми принадлежи, не е мое!

* * *
На война за война не говорят.