Петър Граматиков

Петър Граматиков е член на Съюза на българските журналисти и на Дружеството на пловдивските писатели. Завършил Духовна Академия “Св. Климент Охридски”- София през 1991 г. и специализирал в Израел в Еврейския Университет - Йерусалим, и в Швейцария в областта на икуменическия и междурелигиозния диалози в Икуменическия Институт - Босе при Световния Съвет на Църквите в Женева и във Висшия Православен Богословски Институт на Вселенската Патриаршия, Шамбези -Женева, по съвместна програма с Католическия Богословски Факултет при Фрибургския Университет и Автономния Протестантски Богословски Факултет при Женевския Университет, удостоен с Питакион от Вселенскатка патриаршия за “Учител на Вселенската Православна Църква”. Работил във ведомството на Св. Синод на Българската Православна Църква като секретар на Великотърновската св. Митрополия и началник на културно-просветен отдел на Пловдивска св. Митрополия, преподавал в областта на Историята на християнството и Стария завет (Тълкувание на Свещеното Писание, Библейска Археология и Библейска История) в Пловдивска Духовна Семинария “Св. Св. Кирил и Методий”, Богословски факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Философско-исторически факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Пострижение в монашески чин от Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий в Дряновски исторически манастир “Св. Архангел Михаил” - гр. Дряново (2000). Ръкоположен в йеродяконски чин от Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий в Катедрален храм “Св. Рождество Богородично” - гр. Велико Търново (2008). Публикации: “Преглед на религиозната училищна книжнина през Възраждането”, - В: “Училищна Книжнина в България през 19 век (Сборник материали от научна сесия, Пловдив, 12-13.10.1994)”, Изд. Народна Библиотека - Пловдив, Пловдив, 1994; “Дуализмът на Богомилите (Нова религия или Секта)”, - В: “Идентитет в конфликт. Класическата християнска вяра и Религио Окулта (Сборник в чест на Йоханес Огорд)”, Изд. “Диалог-Център”-Дания, Орхус, 1998 (на англ. ез.); (в съавторство с екип), “Обърни се към Господа: Възрадвай се в Надеждата (Библейски изследвания-Размисли-Литургическа помощ)”, Изд. Световен Съвет на Църквите, Женева, 1999 (на англ.; прев. на френ., нем., исп. езици); “Aрианския Събор във Филипополис - 343 година”, Изд. КАМА/Френски Културен Институт, София, 2006 (прев. от френ. ез.); “Проекции на доникейския традиционализъм сред умерената арианска партия през IV век (догматически и канонически аспекти), - В: “Готите (Съвременни измерения на готското наследство в България)”, Изд. БалканМедия, София, 2006; Граматиков, Петър, Нейчев Петър, съставители, Уелнес за всеки, Изд. Агенция Бизнес., Пловдив, 2009.


Публикации:


История:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦАМБЛАКОВИЯ РОД В ЕМИГРАЦИЯ В ЗАПАДНА ЕВРОПА/ брой 66 октомври 2014