Марко Бунин

Марко Бунин (псевдоним на Майер Исак Леви) е роден на 01.12.1906 г. в град Ямбол. Завършва гимназия в столицата (1925) и медицина в Париж (1934). Работи като участъков лекар в село Лисец, Ловешко (1934-1936), в село Драгоман (дн. град) до януари 1944 г. Изселен е в село Годеч (дн. град), където сътрудничи на партизанския отряд „Момчил войвода”. Член на Околийския комитет на БКП и председател на Околийския комитет на ОФ в Годеч. Лекар в Окръжната болница и главен лекар на Кожно-венерическия диспансер в София (1954-1965). Сътрудник на Висшата партийна школа (1967-1970). Първото си стихотворение отпечатва във в. „К’во да е” през 1922 г. Още като ученик сътрудничи на сп. „Пламък”, „Нов път”, „Начало”, на в. „Развигор”, „Зидари”, „РЛФ”. Стиховете му са положително оценявани от Гео Милев, Георги Бакалов, Н. Фурнаджиев, Марко Марчевски, Здравко Сребров и др. Автор на поетични сборник „Сигнали” (1924). Умира през 1980 г.


Публикации:


Поезия:

ТРУД/ брой 66 октомври 2014