Борис Цветков

Борис Цветков, руски поет, е роден през 1951 г. в Москва. Завършил е Московския държавен историко-архивен институт. Специалист в областта на документалното обезпечаване на управлението и архивната дейност в държавните учреждения. Живее в Москве. Член на Московската градска организация на Съюза на писателите на Русия, Руския Литературен клуб, Регионалния обществен Фонд за съдействие на развитието на съвременната поезия „СВЕТОЧ”. Автор на пет сборника със стихове. Дипломант на Международния Фестивал за Славянска поезия във Варшава (Полша - 2012) Финалист на на името на М. Цветаева „Цветаевские костры”, 2013. Негови стихове са публикувани в колективни сборници на проекта „Библиотека Современной Поэзии” и в алманаха „Российский Колокол”. Публикува и в Интернет. Редица стихотворения на автора са преведени на полски и немски езици и са печатани в Полша и Германия в алманаси за съвременна поезия. Поезията му е гражданска и изпълнена с болка за страната и народа му, създава също така лирика и сатира.


Публикации:


Поезия:

КРЪВТА ДОБРЕ ОТ ДЪЖДОВЕ СЕ МИЕ/ превод: Мария Шандуркова/ брой 66 октомври 2014