Ива Венкова

Ива Йосифова Венкова е родена на 16.10.1980 г. в гр. София. Завършила е гимназиалното си образование в 18-то СОУ “Уилям Гладстон” в гр. София с профил японски език. Висшето си образование завършва в Юридическия фaкултет на Софиийския университет „Св. Климент Охридски”, от който получава магистърска степен по специалност „Международни отношения”. След втора магистърска степен по европейски и международни изследвания от Европейския институт в гр. Ница, Франция, осъществява и специализация в Токийския университет, Япония. Работила е по превода на антология на хайку на български език и на две книги на японски език. През 2013 г. получава докторска степен по „Нова и съвременна история” от Историческия факултет на Софиийския университет „Св. Климент Охридски”.


Публикации:


Поезия:

СТИХ ЗА ДЪЖДА/ брой 66 октомври 2014