ОСВЕН ТЕБЕ

Елдар Ахадов

превод: Мария Шандуркова

ОСВЕН ТЕБЕ

Аз скъсах всички твои снимки.
Но това не помогна. Аз те помнех.
Заминах зад девет земи
и повече не се върнах.
Но това не помогна. Аз те помнех.
Срещах се със други и ме обичаха.
Но това не помогна. Аз те помнех.
Напивах - се до смърт,
като обущар,
като каиш,
като последна твар.
Но това не помогна. Аз те помнех.
Жених се, сдобих се с деца, станах домошар.
Но това не помогна. Аз те помнех.
Старея. Всичко изтрива паметта.
Всичко.
Освен тебе.

—————————–

КРОМЕ ТЕБЯ

Я порвал все твои фотографии.
Но это не помогло. Я помнил тебя.
Я уехал за тридевять земель
И больше не возвращался.
Но это не помогло. Я помнил тебя.
Я встречался с другими, и меня любили.
Но это не помогло. Я помнил тебя.
Я напивался - вусмерть,
как сапожник,
как бич,
как последняя тварь.
Но это не помогло. Я помнил тебя.
Я женился, обзавелся детьми, стал домовитым.
Но это не помогло. Я помнил тебя.
Я старею. Всё выветривается из памяти.
Всё.
Кроме тебя.