ПЕСНИЧКА ЗА КРАЛСКИТЕ КОНЕ

Борис Борисов

ПЕСНИЧКА ЗА КРАЛСКИТЕ КОНЕ

Завиждам на кралете,
които си имат кралство
и могат да заменят половината кралство
и даже цялото кралство
        за един кон, който ще яздят,
        за една книга, която ще препрочитат,
        за едно цвете, което ще миришат,
        за една усмивка, която ще обичат…

Завиждам на кралете
и ненавиждам всички,
които биха заменили
за половината от едно кралство
или даже за цялото кралство,
за едно нищо и никакво кралство
         един кон, който яздят,
         една книга, която препрочитат,
         едно цвете, което миришат,
         една усмивка, която обичат…

Защото
какво струва половината кралство
или даже цялото кралство,
ако нямаш
         един кон, който да яздиш,
         една книга, която да препрочиташ,
         едно цвете, което да миришеш,
         една усмивка, която да обичаш…


ПЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Той бе един от нас -
верен, ревностен, равноапостол.
Но в час на мрак, в миг на бяс
предаде
учителя Исус Христос.

Отиде при първосвещениците и рече:
какво ще ми дадете, та да ви Го предам?

А после стори свое чудо -
не се обеси на дървото Юда.
Самопречистен, тръгна по света
да разнася вярата в Христа.

… возкресе. Да живей… Вервайте ми!

Забравил, че Христос предаде,
сега е пръв, по-верен, най-ревностен,
но не за някакви си тридесет -
за тридесет по толкова и толкова си
сребърника.

… и рече: Когото целуна, Той е.


ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Човекът вървеше гордо.

Философът срещна гордия човек
и го отмина с безразличие.

Държавата срещна обезличения човек
и го съблече.

Полицията срещна голия човек
и го удари с бича.

Инквизицията срещна ранения човек
и го дамгоса.

Палачът срещна дамгосания човек
и го уби.

Обезличеният,
голият,
битият,
дамгосаният,
убитият човек
възкръсна.

Философът,
държавата,
полицията,
инквизицията,
палачът
коленичиха.


ИГРАЧКА-ПЛАЧКА

Купих на сина си играчка.
Нарадва й се бързо.
Разглоби я. Зарадва се повече.

Само който е разглобявал
държава,
може така искрено да се зарадва.

Днес плаче.
Да съм му бил сглобил
играчката.

Не ме занимавай
с твоите глупости, сине.
Нова ще ти купя.


ВДИШВАНЕ-ИЗДИШВАНЕ

Вдишвам завист.
Издишвам опрощение.

Вдишвам злоба.
Издишвам равнодушие.

Вдишвам унижение.
Издишвам отчаяние.

Вдишвам-издишвам.
Всъщност, дишам ли?