БОГАТ

Ангел Горанов

БОГАТ

Казах го някога, братко -
нямам наследство на тая земя,
но и сега ще продумам:
аз съм богат,
имам зеления въздух на Юндола.


ЗИМА

Зимата с бяло платно опакова,
с бяло платно - планината -
дивно творение, ново!
Смятам
да питам аз Кристо Явашев
кой на кого подражава.


СКОРОСТИ

От светкавични скорости
почерняват на пътя дърветата.
Онемяват в листата им славеи
и потъват в сърцето ми
кръстове.


РЕЗБАР

С резеца запалил слънцата
от мура. Видял
светлината
и ослепял.


***

Скали и кости - смлени -
и пясък с кръв поен от Мелник,
загребах шепа, честно слово,
за моя пясъчен часовник.
По зрънце Пирин в него сам тече,
бурлив и слънчев.


ОКО

          На Евтим Евтимов

Охридско езеро,
око неизбодено
от византийското копие.
Пак примигваш на южното слънце
и в мене дълго, дълго се взираш.
Позна ли ме?
От гледеца ти ясен, бездънен
дядова сълза извира,
дядово име нашепвам…
А над тебе, езеро,
Самуловата крепост
като строга вежда
се надвесва.


ЦЕПИНА

Срутвана до земята,
издигана до Слънцето.
През царските порти влизам
по бяла риза.
Камъни! И тръни,
проболи рицарски доспехи.
Цепина!
От боляри, кръстоносци
цепена.
Крепост с храбри защитници
и врагове.
Излизам в невидима
българска ризница.