АЗ НА ЦИРК БЯХ

Христо Радевски

АЗ НА ЦИРК БЯХ

Аз на цирк бях оня ден,
цирк „Обединение”.
Гледах смаян, възхитен
чудно представление.

Най-напред Шаранът млад
с глас висок представи ни
цирковия весел свят –
майстори прославени!

После нещо профуча
страшно изтопурка там:
с триста километра в час
мина Костенурката.

Виж Комарът,
виж герой,
с мускули засрами ни!
Чупи на гърди си той
воденични камъни!

Ето, с крясъци и вой –
като в стръвна лудница;
Заекът надви в двубой
цяла вълча глутница!

После –
музикална част:
Свраката с Магарето.
Тя подкара с нисък глас,
тънката удари то.

А Шопарът –
друс – друс –
тропна пред народа там
ръченица, ама с вкус,
ситна и по модата…

Бре, че хубав, весел цирк,
с номера подбирани!
Смях и веселба безспир –
смей се до примиране…

Аз на цирк бях оня ден,
цирк „Обединение”.
Гледах смаян, възхитен
чудно представление.

Препоръчвам го и вам,
и на ваште, близките.
Три години след това
има да се кискате!