ПРОШКАТА НАВЯРНО БОЖИ ДАР Е…

Олга Кутлина

превод: Ваня Ангелова

***

Прошката навярно Божи дар е.
Да простим! Ще бъдем наградени…
На Земята всички пред олтара
честваме Христово Възкресение!
Хорските души се в миг възраждат
със надежда. Всичко е възможно.
Чудеса, повярвайте, обграждат
всеки ъгъл в нищото тревожно!


***

И очисти се душата,
и политна волна птица…
Като миг над синевата
случай дипли се в къдрица.

А над Ладога се стели
млада пролет. Сняг топи се.
С нежните си децибели
дивен Валаам ориса

утрините на сърцето.
Взела първото причастие
пред нозете на Твореца
търсиш, душо моя, щастие!

—————————–

1. Ладога - древен град в Русия, област Санкт Петербург.
2. Валаам - остров.