С ПЕСНИТЕ НА ВАЗОВ

Веселин Ханчев

Щом разтвориш книгите чудесни,
над буквара щом склониш глава,
ще те срещнат Вазовите песни,
бисерните Вазови слова.

Тях бащи и братя са ги чели,
в тях народа вечно ще живей
със труда си, с битките си смели,
с доблестните свои синове.

Тези песни никой не забравя
в днешните свободни времена!
Като планините те са здрави,
вечни - като нашата страна.

Колко много мъдрост в тях е сбрана,
с колко обич всеки ред звучи!
Затова, какъвто и да станеш,
ти от тези песни се учи!

С тях расти, от тях се вдъхновявай
в дружбата, в науката, в труда!
С Вазовото слово защищавай
скъпата народна свобода!


Веселин Ханчев, „Знаме на дружбата. Стихове за пионери”, изд. „Народна младеж”, С., 1952