ПОРТИЕР

Лангстън Хюз

превод: Георги Ангелов

ПОРТИЕР

Аз трябва да ви казвам:
“Йес, сър!” -
винаги, винаги.
Йес, сър!
Йес, сър!
Целият ми живот
е бягане по огромната стълба
на тези “йес, сър!”
Белите богаташи
са завзели целия свят.
Ще позволите ли да почистя
обувките ви?
Йес, сър!


МЕТРО В ЧАС ПИК

Смесени са
дишане, миризми
толкова е тясно
черни бели
толкова са близо
няма място за риск


ИЗПЛАШЕНИТЕ

Викаме сред небостъргачите,
както предците ни са викали
сред палмите на първобитна Африка:
Нощта настъпи.
И се страхуваме!


***

Земята иска да се върна
към есенната прах,
към пролетната капка дъжд.

Земята
иска да се върна
към недопятата есенна песен
и крилата на червеношийката…

Земята
иска да се върна…


ПЕСНИ

Аз й тананиках нещо
в тъмнината.
Тя каза:
- Не разбирам думите.
- Тях ги няма -
казах.


РАЗОЧАРОВАНИЕ

Колко наивен щях да бъда,
обикновен и чист
като дъжд,
като земя,
ако не познавах
черния Харлем,
дивия смях
на твоята радост,
солените сълзи
на твоята болка.
Моля те,
о, мрачен велик град,
позволи ми
да те забравя,
аз при тебе няма да се върна
никога.


ПО ПЕЙКИ В ПАРКОВЕТЕ

Седях по пейки в парковете на Париж
гладен,
седях по пейки в парковете на Ню Йорк
гладен.
Казвах:
- Трябва ми работа.
- Искам да работя.
Отговаряха ми:
- Всичко е заето.
- Няма работа.
Затова седях по пейките на парковете
гладен.
През зимата.
Гладувайки с дни.
Без работа,
без място.