РОКОСОВСКИ – ПЪЛКОВОДЕЦ НОМЕР ЕДНО

Алексей Голенков

превод: Литературен свят

На един прием вдигат тост за Хрушчов. Всички стават. Освен двама. Рокосовски и Голованов.

«За пълководец Номер Едно смятам Рокосовски - пише Голованов. - Той стои  по-високо от Жуков и Василевски… Пълководската му дарба е наистина уникална и още чака своя изследовател».

«Суворовци в Червената Армия няма. Има Рокосовски» (Сталин).

Днес на всички, освен на Зюганов, е ясно, че през 1930-те г. още неразобличените троцкисти репресирали най-добрите хора - такива като Рокосовски. Той се оказал издръжлив и … излязъл.

Лятото на 1941. Рокосовски отстъпва, контраатакува и извежда корпуса си от обкръжение. Немците още тогава се страхуват от него. Ето пример. Не успяваме да отнемем от немците важния стратегически пункт Сухиничи (до Калуга). Възлагат на Рокосовски. Той предава заповедите си специално по откритата връзка, разчитайки да бъдат прихванати от немците. Сметката му се оказва вярна: немците се оттеглят.

Зимата на 1942 - 43. Командващият Донския фронт Рокосовски приема по заповед на Ставката Сталинградския фронт от Ерьоменко. Провежда операция «обръч» - обкръжение на 300 000 армия на хитлеровия фелдмаршал Паулус, който, предавайки се, дава пистолета си само на Рокосовски. На приема на военачалниците на Сталинградската битка, Сталин стиска ръцете на всички, а Рокосовски прегръща: «Благодаря, Константин Константинович». (През 1963 г., за 20-годишнината от Сталинградската битка, в Сталинград славят Хрушчов и Ерьоменко - Рокосовски не заминал там в знак на протест).

Лятото на 1943. Изходът от Курската битка е решен в наша полза благодарение на плана на Рокосовски, за който той настоял пред Сталин - въпреки Жуков и Василевски.

1944. В операцията по освобождението на Белорусия («Багратион») Сталин приема плана на Рокосовски (пак против Жуков и Василевски). За първи път в световната военна история на фронт от 900 км. на немците са нанесени два главни удара и - разгром, въпреки тяхното превъзходство в численост и техника.

1945. Във Висло-Одерската операция в Германия, Жуков, като Заместник-Върховен Главнокомандващ, започва да командва фронта на Рокосовски и … търпи неуспех. Сталин звъни на Рокосовски: «От вас, Константин Константинович, не съм очаквал това».

Рокосовски в отговор: «Аз не командвам, другарю Сталин!». Сталин с писмена заповед сваля Жуков от длъжността свой заместник и го назначава за командващ 1 Белоруски фронт, на който, заедно с 2 Белоруски фронт на Рокосовски и 1 Украински фронт на Конев, възлага да превземат Берлин. Което те и изпълняват.

А капитулацията на Германия в нощта на 8 срещу 9 май 1945 приема все пак Жуков. Пак той на 24 юни 1945 приема Парада на Победата, а Рокосовски командва парада.