ЗА СТАЛИНСКО-БЕРИЕВСКИTE РАЗСТРЕЛИ

Алексей Голенков

превод: Литературен свят

За еснафина  Сталин е “зло”, Берия - “изчадие на ада”. Били разстреляни “милиони”, при това “невинни”. Така ли е? Ето статистиката.

От 1921 до 1954 г. от всички видове съдебни инстанции в РСФСР-СССР са били осъдени на разстрел 642 980 души. Или 18 617 на година. Или 1551 на месец. Или 52 на денонощие.

За какви престъпления са осъждани хората на разстрел? - 1) За измяна на Родината, 2) за шпионаж, 3) за диверсии, 4) за умишлени убийства, 5) за групови изнасилвания, 6) за разхищения в особено големи размери.

Колко такива престъпления са се извършвали? - От 30 до 80 на денонощие, т.е. 55 средно на денонощие.

Така, практически, колкото тежки престъпления са се извършвали - 55, почти толкова били разкривани и наказвани - 52 на денонощие.

Това се отнася за 34 години - от 1921 до 1954 г. - впрочем, излизащо от рамките на периода на управление на Сталин (1924-1953).

Сега за БЕРИЯ

Берия бил назначен за нарком на НКВД на 25 декември 1938 г., т.е. фактически от 1 януари 1939 г., от длъжността Първи секретар на ЦК на Компартията на Грузия. Следователно, никакво отношения към съдебните процеси от 1937 г. (в резултат на които били разстреляни Бухарин и К0, Тухачевски и К0) не е имал.

На този пост Берия пребивава от януари 1939 до декември 1945, т. е. 7 години; и от 14 март до 14 юни 1953*, т. е. 3 месеца; общо: 7 години и 3 месеца.

За този период от същите съдебни инстанции в СССР са осъдени на разстрел 54 253 д. (от тях 43 149 - в периода на войната 1941-1945 г.г.) Или 7750 на година. Или 646 на месец. Или 22 на денонощие. Т.е., ако се сравни общата цифра 52, то: 2,3 пъти по-малко.

Такива са фактите, а не рекламата.

—————————–

* НКВД (наркомат на вътрешните работи) от 1946 г. се нарича МВД (министерство на вътрешните работи).