СОНОГРАМА

Пол Мълдун

превод: Георги Ангелов

СОНОГРАМА

Преди две-три седмици
коремът й на екрана
напомняше Ирландия, гледана от космоса.

Сега изображението е толкова ясно,
че може да се види не само ръката,
но дори и вдигнатия палец,

като че ли на пътя за Спидъл стопира жена
или попаднал в мрежа гладиатор
произнася на зрителите присъда.


НЕРАВЕН БРАК

Баща ми, сиромах,
напуснал училище на девет,
чоплеше с кирка и лопата
педя земя, която не се надяваше да притежава.

Мама, учителка,
живееше в света на Кастор и Полукс.
В нейния клас имаше двама близнаци.
Винаги ги бъркаше.

Беше прочела един том на Пруст.
Той знаеше как се лекуват конски болести.
Аз се мятах между мансардата в Латинския квартал
и дупката в оградата.

След вечеря, разтребила масата,
тя се качваше горе
и отваряше „Деянията на Апостолите”,
„Басните” на Езоп, „Пътешествията на Гъливер”.

Баща ми гасеше светлината
и тръгваше на лов за порове
или на тайно събрание на таен Комитет
за борба с друг Комитет.