Вазген Авагян

Академик Вазген Липаритович Авагян е известен арменски икономист, изобретател и геноцидолог. Роден през 1955 г. в селището от градски тип Маруни, Арменска СССР. На 10 г. изгубва родителите си. Работи на БАМ (1977-1980). Завършва Иркутския институт за народно стопанство (1980-1985), после работи като инженер-икономист в завода „Ива” и старши икономист в Агропромбанк на Арменска ССР. Съветник в няколко правителства на Армения (1996-1999) по икономически и търговско-индустриални въпроси. През 90-те г. ръководи голямото комерческо 000 „Автомобилист”. Финансов директор на ООО „Арарат” (1995 - 2000). Директор на иновационната лаборатория „Энерго-Прогресс”, Уфа. Един от инициаторите за създаването на НКЦ на арменците „Севан” (1998), както и на „Союз армян России” (2000) и МОУ „Армянская воскресная школа” в Уфа (2001). Изпълнителен председател на попечителския съвет на арменското неделно училище в Уфа (от 2001 г.). Представител на Новосибирската академична школа в икономиката. Член на Съюза на писателите на СССР, после - на Русия (2002). Пише стихове, публикува в редица издания статии по икономика, образование, култура и изкуство. Автор на книгата „Арарат - святыня всех индоевропейцев”. Живее в Уфа. Женен, има син и дъщеря.


Публикации:


Интервю с Вазген Авагян:

ВАЗГЕН АВАГЯН: „РУСНАЦИТЕ СА «ПОРЪЧАН» НАРОД!”/ брой 65 септември 2014