Гаро Мардиросян

Гаро Мардиросян е роден на 10.10.1944 г. в София. Средното си образование получава в Образцов техникум по фина механика и оптика „Ломоносов”. Завършва задочно Техническия университет в София със специалност електроинженер по слаби токове. Работи в Геофизичен институт на БАН от 1965 до 1979 г. последователно като техник, майстор-специалист по научна апаратура, инженер, научен сътрудник и завеждащ Централна сеизмологична обсерватория. През 1980 г. във връзка с изпълнението на Националната космическа програма „България-1300″ преминава на работа в Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН, където от 1990 г. е старши научен сътрудник. Основните му научни интереси са съсредоточени в областта на изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи с наземни (контактни) и аерокосмически (дистанционни) методи и апаратни средства. Автор на над 90 научни публикации, около 60 научни доклада, 6 книги, десетки научнопопулярни статии и 29 патента за изобретения. „Почетен изобретател” от 1982 г. Защитава два доктората по геофизика (1985, 2000) и един по технически науки (2003). Участва в реализацията на почти всички значими национални и международни космически проекти с българско участие. През 1991 г. е удостоен с професорско звание и е приет за действителен член на PWPA - Ню Йорк „за научната, приложната, изобретателската и популяризаторската си дейност, и за заслуги към процеса на демократизацията”. От 1992 г. е председател на Технико-експертния съвет на ИКИ - БАН. През 1999 г. е вписан в Златната книга на българските изобретатели и откриватели, а през 2000 г. в енциклопедията „2000 най-изтъкнати учени на ХХ век”, издание на Кеймбриджкия биографичен център, както и в енциклопедиите „150 дейци на българската наука” и „Бележити българи на съвременна България”. От 2004 г. е председател на Общото събрание на учените, а от 2005 г. - старши научен сътрудник І степен в ИКИТ - БАН и председател на Научния семинар „Дистанционни изследвания на Земята”. От 2008 г. е член на Общото събрание на БАН и научен секретар на Института за космически изследвания. Проф. Мардиросян има големи заслуги за създаването и укрепването на списание „Аерокосмически изследвания в България”, сега поредица “Aerospace Researchin Bulgaria”, където от 1982 г. е отговорен секретар, от 1996 г. - заместник-главен редактор, а от 2006 г. - главен редактор.


Публикации:


Общество:

ИЗМАМАТА „ДВОЙНО ВРЕМЕ”/ брой 55 октомври 2013

ВРЕДИ ЛИ НА ЗДРАВЕТО МОБИЛНАТА ТЕЛЕФОНИЯ?/ брой 65 септември 2014