Иван Антов

Иван Антов е роден през 1933 г. в Перник, където израства. Син на бежанци от Македония. Дядо му е личен куриер на Гоце Делчев. От 1977 г. работи в Източна Германия като оперен певец. След пенсионирането си през 1998 г. идва да живее в Кюстендил. Първото си стихотворение написва на 13 години. Автор на много стихове, непубликувани досега.


Публикации:


Поезия:

КЪМ КЮСТЕНДИЛ/ брой 64 юли 2014