ПРЕДГОВОР КЪМ КНИГАТА „БЪЛГАРИАДА”

Николай Хайтов

Сборникът „БЪЛГАРИАДА”, който читателят държи в ръцете си, съдържа сатирични творби на един от най-известните български учени и общественици академик Ангел Балевски. Това че академик Балевски предлага на българския читател такъв сборник, не може да не изненада, както изненада и мен самия.

Някои ще погледнат на този факт с предубеждение, други - с иронична усмивка. Каквито и да са нашите литературни претенции към тази проява на акад. Балевски, мисля, че ще се съгласим в едно - тя ни дава възможност да опознаем или по-скоро да се запознаем с една друга страна на личността на видния учен.

За онези, които го познават по-отблизо, ще се убедят, че това е личност с активно обществено съзнание, мислещ и търсещ гражданин на нашата епоха и крайно чувствителен към актуалните проблеми на нашия национален живот.

Като вземем предвид, че творбите са датирани от 1991 година насам, може да разберем вълненията на автора и главно неговата оценка на всичко, което става през тези последни пет години в нашето отечество.

Както можем да се досетим, в повечето случаи тези шеговити иронични истории, стихотворни сатирични сказания, полу-басни, полу-приказки, далеч надрастват конкретното историческо време и засягат общи черти на националния ни характер, чертици и черти, които често са влияели и върху нашата историческа съдба.

Сам акад. Балевски заявява, че не флиртува с музата на поезията, признава, че писането на стихотворните му изповеди е по-скоро негово хоби.

За подобни изповеди единственото задължително изискване е да бъдат искрени, а в това отношение съмнение не може да има.

Големият българин, гражданин и учен не си е изкривил душата нито в един миг и това придава на неговата творба чара на истинското, наситеното с мъдрост и страдание библейско откровение.

10 април 1996 г.


Ангел Балевски. „Българиада”, ИК „Христо Ботев”, 1996