АЗ, СТРОГ СТРАЖ ПРЕД ПЛАМТЯЩИТЕ ЛАМПАДИ…

Александър Блок

превод: Димитър Горсов

***
Аз, строг страж пред пламтящите лампади,
без ропот бдях в олтара на Йоан.

И ето - Тя! Тя - с моята Осанна -
дар вечен и венец, за мен избран.

И сведох лик, и минаха години -
на свята служба благодатни дни.

И ето: царствена звезда в небето синьо
изгря, и с благослов ме осени.

Аз, дълго бделият над тия свещи -
пророк в дим на кандило, с трепет мил,

бях в оня скъп ден сам на срещата…
И с никого не съм го поделил.

8 ноември 1902 г.

—————————–

НОЩНА МОЛИТВА

Из „Молитви”

Спи! И нека е тих съня ти.
Нека твоя дъх да е ведър.
Бдя аз - воин в свод необятен,
щит изпуснал, но в тебе вгледан.

Тъй е леко за мен това бреме.
Тежки само са тия мигове.
Всичко смита без милост времето:
вечни думи и пранги, и книги.

В бунт сърцето се вихри щедро.
Но безмерно е прав смълчаният.
Аз горя под Ливанския кедър.
Ти - в маслини, от бриз люляни…

Зъл безумец съм… Пари в сърцето ми
жар пустинна в пророчество трудно.
А над теб мирно вейките светят.
Спи безбурен сън… До пробудата.

Март - април 1904

—————————–

***
Аз търся огън, сгряващ пътя ми
в магическия ти предел.
Вонят блатата, месец мътен
сред тъмни клони се е вплел.

Над него двойникът му тлее,
но в злато пак ще заблести.
И духове там ще бесният -
блатисти, горски! - щрих над штрих.

Врътлив бяс в остър връх елите
спои ли, свода ще рани.
И в злато свирки ековити
ще екнат дълги, дълги дни..

А след това - пак път и месец,
мъждеещи в сребро звезди,
и планина, и селски, тесни
и стръмни стрехи в мрака див..

Вървя, но хлад в росата ситна
за теб сребрее и блести -
за теб, развихряща косите си
в дом свиден, в тайствени мечти.

О, дай ми сладост и отрова
в тих сън сред бледите треви,
да спомням тази нощ отново,
от мен щом си далече ти.

Октомври 1906 г.

—————————–

ОБРЕЧЕН

Устремено е към гибел
леконравното сърце.
Снежни вихри с гняв ме шибат,
в сребърен край, в път без цел.

Както буйно в ледовете
струйка в прорез син дими,
тъй и аз след теб, несретен,
стигнах в чуждите земи.

Мамеше ме с поглед… С нежна
длан в благ миг ме похити.
И към бялата смърт, в снежна
пустош ме отпрати ти.

Днес защо да скътвам мирен
дом сред тия широти,
щом сърцето гибел дири
и към дъното лети?

12 януари 1907

—————————–

***
Ти тръгна. Бдяха хиацинтите.
Но вън нов ден не засия.
Там в тънък женски шал повита
слухтеше нощна тишина.

Аз знам: под кос и гаснещ залез
в друг миг ще се завърнеш пак.
И Нил ще блесне в мен с уханен
низ лилии, под влажен мрак.

Аз скътах нежността на тия
ръце и шепнещи уста,
на кръста, който нега крие,
на плещите матовостта.

Но в теб безбрежност е стаена.
В мрак тънат твоите очи -
по змийски влажни и студени …
Съдбовност странна в тях личи.

В потайният им свят вглъбена,
едва ли можеш да решиш,
в каква цел там си устремена,
на чий бог тук принадлежиш.

Ела отново, с нрав неясен,
но по-добра, и долови
в мен кротост, и с очи опасни
в сърцето белег остави.

Вмъкни се змийски и коварно
среднощ, и всичко предреши:
вмени ми грях с уста коварна,
с коса дъха ми задуши!

31 март 1907

—————————–

***
Дълбоко в сумрака на храма
разчетох свитъка ти аз.
В протяжния хор тъй измамен,
и слаб, и глух е твоят глас.

За всеки търсещ, изпитание
са нужно - вие сте безчет!
С див поглед, с п.аменно старание
към мен сте втурнати отвред.

Но в отговор на всички тежки
въпроси, на стената ти,
за своите тъги човешки,
присъдата ми разчети!

Ти ще ме дириш, но отчаян,
все сам сред нощите ще бдиш,
и смърт ще срещнеш в миг случаен,
и като свещ ще се стопиш.

Какво са твоите мъчения
и стонове от векове?
Ти си блед сън, ти си видение
в далечни, глухи светове.

И как за мен би бил достоен -
тъй дребен, жалък, плах и слаб -
презрян и неизвестен воин,
ленива твар и жалък раб!

Ако пък в обич по мен страдаш,
и ек от нея ме смути,
над теб смехът ми - зъл и хладен -
като камшик ще заплющи.

25 май 1908 г.


***

…Я их хранил в приделе Иоанна
Недвижный страж, - хранил огонь лампад.

И вот - Она, и к Ней - моя Осанна -
Венец трудов - превыше всех наград.

Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет.

И вот зажглись лучом вечерним своды,
Она дала мне Царственный Ответ.

Я здесь один хранил и теплил свечи.
Один - пророк - дрожал в дыму кадил.

И в Оный День - один участник Встречи -
Я этих Встреч ни с кем не разделил.

8 ноября 1902

—————————–

НОЧНАЯ

Из „Молитвы”

Спи. Да будет твой сон спокоен.
Я молюсь. Я дыханью внемлю.
Я грущу, как заоблачный воин,
Уронивший панцирь на землю.

Бесконечно легко мое бремя.
Тяжелы только эти миги.
Всё снесет золотое время:
Мои цепи, думы и книги.

Кто бунтует,- в том сердце щедро,
Но безмерно прав молчаливый.
Я томлюсь у Ливанского кедра,
Ты - в тени под мирной оливой.

Я безумец! Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка!
Ветви мира тебя осенили…
Непробудная… Спи до срока.

Март - апрель 1904

—————————–

***

Ищу огней - огней попутных
В твой черный, ведовской предел.
Меж темных заводей и мутных
Огромный месяц покраснел.

Его двойник плывет над лесом
И скоро станет золотым.
Тогда - простор болотным бесам,
И водяным, и лесовым.

Вертлявый бес верхушкой ели
Проткнет небесный золотой,
И долго будут петь свирели,
И стадо звякать за рекой…

И дальше путь, и месяц выше,
И звезды меркнут в серебре.
И тихо озарились крыши
В ночной деревне, на горе.

Иду, и холодеют росы,
И серебрятся о тебе.
Все о тебе, расплетшей косы
Для друга тайного в избе.

Дай мне пахучих, душных зелий
И ядом сладким заморочь,
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,
Навеки помнить эту ночь.

Октябрь 1906

—————————–

ОБРЕЧЕННЬІЙ

Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи…
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези…

Как над тою дальней прорубью
Тихий пар струит вода,
Так своею тихой поступью
Ты свела меня сюда.

Завела, сковала взорами
И рукою обняла,
И холодными призорами
Белой смерти предала…

И в какой иной обители
Мне влачиться суждено,
Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?

12 января 1907

—————————–

***

Ушла. Но гиацинты ждали,
И день не разбудил окна,
И в легких складках женской шали
Цвела ночная тишина.

В косых лучах вечерней пыли,
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханьем нильских лилий
Меня пленять и опьянять.

Мне слабость этих рук знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч.

Но в имени твоем - безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозовых.

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех - не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна.
Какою верой креплена.

Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни,
И темным взором острой, боли
Живое сердце полосни.

Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.

31 марта 1907

—————————–

***

В глубоких сумерках собора
Прочитан мною свиток твой;
Твой голос - только стон из хора,
Стон протяженный и глухой.

И испытать тебя мне надо;
Их много, ищущих меня,
Неповторяемого взгляда,
Неугасимого огня.

И вот тебе ответный свиток
На том же месте, на стене,
За то, что много страстных пыток
Узнал ты на пути ко мне.

Кто я, ты долго не узнаешь,
Ночами глаз ты не сомкнешь,
Ты, может быть, как воск, истаешь,
Ты смертью, может быть, умреш.

Твои стенанья и мученья,
Твоя тоска - что мне до них?
Ты - только смутное виденье
Миров далеких и глухих.

Смотри, ты многого ль достоин?
Смотри, как жалок ты и слаб,
Трусливый и безвестный воин,
Ленивы и лукавый раб!

И если отдаленным этом
Ко мне дойдет твой вздох „люблю”,
Я громовым, холодным смехом
Тебя, как плетью, опалю!

25 мая 1908