Микола Аурамчик

Микола Аурамчик (Мікола Якаўлевіч Аўрамчык; Николай Яковлевич Аврамчик), беларуски поет, прозаик, преводач, е роден на 14.01.1920 г. в село Пльоси, Минска губерния. Завършва филологическия факултет на Минския педагогически институт. Публикува от 1937 г. Участник във Великата Отечествена война, сражава се на Северозападния и Волховския фронтове. При обкръжение през юни 1942 г. е пленен от испанците и отведен от нацистите на работа в каменовъглените мини в Рур. Освободен от англичаните през 1945 г. След войната работи за възстановяването на Донбас. Член на Съюза на писателите на СССР (1947). Завършва журналистика в Беларуския държавен университет (1949). Работи като журналист и редактор. Автор на редица поетични сборници, роман, повест. Превежда на беларуски Байрон, Мицкевич, Леся Украинка, Иван Франко, Муса Джалил, Сергей Михалков и др. Лауреат на Литературната нaграда „Янка Купала” (1964). Заслужил деец на културата на БССР (1980). Стиховете му са превеждани на много езици на народите на СССР, както и на български. Живее в село Ступени, Бобруйски район.


Публикации:


Поезия:

О, ПЪТИЩАТА БЕЛОРУСКИ…/ превод: Найден Вълчев/ брой 64 юли 2014