ЛЮБОВНО

Франтишек Бранислав

превод: Пенчо Симов

Разгърни я - тази тъмнина великолепна,
с топли пръсти ти я разгърни докрай,
искам много тихо в този миг да ти прошепна:
като гръд е топла тъмнината в май.

Тази майска вечер сгрява галещите длани,
прислони глава на рамото ми без тъга,
от косите ти, в най-тънък краснопис събрани,
всяка буква искам аз да прочета сега.