Жаклин Бодурова

Жаклин Едуард Бодурова е родена в град Варна. Завършва Техникума по строителство „Васил Левски” - град Варна. През периода 1995-1997 г. следва в УАСГ-София. Участва в проекти за жилищни кооперации в ателието на арх. Огнян Каменов, съвместно с арх. Мариана Георгиева през 1994 год. Работи като проектант в ТПО „Проектантска организация” - град Варна, в групата на арх. Георги Саваков - началник отдел и арх. Валентин Витков - групов ръководител през периода 1994-1995 г. През периода 2001-2004 г. е назначена в техническата администрация в Район „Одесос” при Община Варна като младши инспектор по Незаконното строителство. От 2004 г. е в частния сектор, в строителна фирма „Черноморски строителен холдинг” ЕООД - Варна. Работи като проектант, технически консултант и координатор в проектирането и строителството. През периода 2003-2009 г. работи съвместно с арх. Румяна Димитрова проекти за жилищни кооперации и семейни хотели в качеството си на неин партньор. През 2011 г. издава книга, посветена на арменските архитекти, живели и творили в Турция преди 1915 г. - арх. Синан ага, фамилията архитекти Балян и арх. Ховсеп Азнавур, като продължава да изследва тяхното творчество.


Публикации:


История:

ВАРНЕНСКИ МУЗЕЙ СЪХРАНЯВА ПАМЕТТА НА ЗАНАЯТИТЕ, ИЗВЕСТНИ И СРЕД АРМЕНЦИТЕ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1939 Г./ брой 64 юли 2014

ФАБРИКА „ПАРТАМЯНОВИ”/ брой 67 ноември 2014

ВАРНЕНСКИ МУЗЕЙ СЪХРАНЯВА ПАМЕТТА НА ТЪРГОВИЯТА, ИЗВЕСТНА И СРЕД АРМЕНЦИТЕ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1939 г./ брой 72 април 2015

ВАРНЕНСКИ МУЗЕЙ СЪХРАНЯВА ПАМЕТТА И НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ФАБРИКАНТИ ОТ АРМЕНСКИ ПРОИЗХОД СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1939 г./ брой 108 юли 2018