ПОКРЪСТВАНЕ С ЛЮБОВ

Лияна Фероли

Из новата книга на авторката „Ябълки на олтара 2″

Не знам какво ще остане от нашите приношения пред олтара на приятелството, но приношението на Лияна Фероли пред този олтар ме стъписа и ми напомни, че трябва да бъдем внимателни с думите. Тази книга може да не е свещена, но тя е родена в свещенодействие. Това е единственият шанс на твореца да защити каузата на честното писателско слово, от притворната витеватост на словоблудството. Все повече се убеждавам, че доброто е заразно и дълбоко вярвам, че неговата прекрасна болест ще ни спаси от дебелашкото здраве на равнодушието и бездуховността.

Петър Анастасов

—————————–

***

Истинското Възнесение!
Повикът на небесната „вода”.
С копнежа си за мир, надежда,
доверие, смирение, прозрение
въздига се душата
в простора и в безкрая.
Живот в синевата,
но тук, не в небесата.
В синьото чрез Сина!
Така и Той пребъдва
в нашата Синовност.


***

Жаждата ме отведе до Извора…
Но не отпих…
И не се измих…
Не веднага…
Да се утаи
Изгарящата белота…
И Огънят
Да стане Покой…
В него и глътката само
Ще ме претопи…
И оживотвори…
Утаяване-претопяване.


***

В бездните на бездънието - любовен пламък.
Сърдечният огън си проправя път нагоре.
Обгаря, осветява, възпламенява.
После се връща, откъдето е тръгнал.
По силата на закона за Жадността.
Тази силна ненаситност - любовта.
Това, което в сърцето властно звучи.
Но не се изрича това, което мълчи!


***

Светят мислите ми -
от Бога са посети семена,
говорещи от душа на душа.
Недокоснати от нежен вятър,
със все още приглушена светлина -
чакаща от малък полъх да възкръсне
във възторжен химн на Благодатта!


***

Слушам Любовта,
Защото…
Бог придружава слуха ми,
Защото…
Вибрира с Милостта Си,
Защото…
Нажежава ме с Погледа Си,
Защото…
Размеква ме, разтваря ме
в същността на вярата до смърт…
Слушането ме прави послушна…
Смалява ме до звука на
Тишината…


***

Прелива чрез вятъра молещата се душа.
Избеляват слънчевите рани.
Разраства се оскъдната нежност.
Тихо като при причастие
Осветлява се тъгата.
И в шепата на мрака
Долитат светулки.
В мирото на радостта
Просиява венчилото
На Кръста.
Покръстване с любов!