Константин Душенов

Константин Юриевич Душенов (Константин Юрьевич Душенов), руски журналист, публицист, философ, обществен деец, е роден на 02.02.1960 г. в Ленинград. Завършва Висшето Военноморско училище за подводно плаване. Служи в Северния флот на атомни подводници. Награден с медал „За бойни заслуги”. Учи адюнктура (аспирантура) по специалността „военна история”. После работи като научен сътрудник в Публичната библиотека, преподавател в училище, чете спецкурс в Педагогическия университет. Прес-секретар на митрополит Петербургски и Ладожки Йоан, ръководител на информационно-аналитичната му група (1992), член на редакционния съвет на в. „Русь Православная”. Бил е председател на Съюза на православните братства на Санкт Петербург. От 1997 г. е главен редактор на в. „Русь Православная”. На 2 април 1995 г. е избран за член на Националния съвет на Социал-патриотичното движение „Держава” на Александър Руцкой. Председател на Християнско-Патриотичния Съюз (ХПС). Член на Централния Съвет на ВОПД „Духовное Наследие” на Алексей Подберьозкин (1996). Осъден на 3 г. лишаване от свобода с изтърпяване на наказанието си в колония - за статията и филма „Россия с ножом в спине”. Освободен предсрочно, след като пребивава в колония (2010-2012). Автор на книгите „Молчанием предается Бог” (2000), поетичния сборник „Сметри нет” (2012), „Кто против нас?” (публицистика, 2013) и др. Умира на 13 февруари 2024 г.


Публикации:


Поезия:

РУСИЯ ЗА РУСКИТЕ ХОРА/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 64 юли 2014


Публицистика:

„УКРАИНЦИ” НЕ СЪЩЕСТВУВАТ / брой 64 юли 2014

ЗЛАТНИЯТ ЮМРУК НА ПЕНТАГОНА/ брой 106 май 2018

СУ-34 И СЪЛЗИТЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ СПЕЦНАЗ/ брой 106 май 2018

САЩ - РУСИЯ - СИРИЯ: ВАКУУМЪТ НА ПОЗОРА/ брой 109 септември 2018