ВРЕМЕТО ЩЕ СЕ ПОКОРИ

Данута Бартош

превод от полски: Ваня Ангелова

Откъде да се намери сила
за да се бяга по-нататък

Вярата в себе си
Избяга далеч

Под масата с усмивка
Накъде води
Болката
Самотата
Влезе внезапно
Измамливо

Не знаех името й
До момента на твоето

Сбогом