ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ ГОРАНОВ

Познавам творчеството му отдавна. Той тихо, но убедително, сътворява своите поетически вдъхновения, за да стигне до тази стихосбирка „Объркан свят” и да ни напомни отново, че за истинската поезия няма столица, няма и провинция”. 

Евтим Евтимов

Да, в стиховете си Ангел Горанов е поет-родолюбец, който остава верен на любовта си към роден край, към род и Родина и… верен на своето име. Ангел означава „пратеник”, „вестител”. Може би по силата на някаква магия думата „ангел” присъства в редица негови творби…

И накрая ще цитирам едно от най-кратките стихотворения на Ангел Горанов:

Нямам думи за дълго стихотворение.
Беден ли съм?

Не, драги поете! Не си беден. Напротив! Ти си богат със своя великолепен Божи дар, със своята висока и свята мисия да бъдеш и вестител, и от „всемира частица”. 

Матей Шопкин 

Поетът, подобно на щурец, не оставя наследство, а само странното изкуство „да люлее метафори в скута” си, да открива звънтенето на монети в дъждовните капки („Отговаря дъждът”), да вижда изгрева като „огнен змей”, който „с челюсти мрака разкъсва” („Посоката”), да получава огънче за цигарата си от самотата („Самотата”), да захвърля мъртвородените стихове, които са „от сърце неоткъснати” („Стих”), да вижда огнената мълния като бич Божий („Светкавица”)… Всички ние имаме нужда от тази странна, необяснена все още (и слава Богу) оптика, присъща само на Посветените, на универсалните наши Художници. Техният поглед преобръща формите и цветовете на света около нас, за да го преотрием в неговото магическо вълшебство…

Георги К. Спасов 

Ангел Горанов е поет с изключителна чувствителност към промените в заобикалящата действителност, нерядко раздирана от негативни процеси, които резонират болезнено в наранената му душевност. Искрено страда за нещастната съдба на днешния объркан ден… Авторът обаче не е чужд и на носталгичната, родолюбивата и романтичната тема. В немалко негови творби оживяват родните Родопи, възкръсват коравите му съграждани - каменчаните, отеква още незаглъхващата Орфеева лира. В художествено-естетически аспект Ангел Горанов ни предлага една съвършено модернизирана класическа поезия. 

Продрум Димов