РУСКИ НАРОДНИ ГАТАНКИ

превод: Борис Борисов

*

Всички ме тъпчат,
а все по-здрава ставам.

                         /пътеката/

*

Над реката лежа,
двата бряга държа.

                     /мостът/

*

От къщи започва,
в къщи завършва.

                      /пътят/

*

Ако се изправя,
до небето ще стигна.

                        /пътят/

*

Кой повече от всички вика,
а по-малко от всички работи?

                                       /петелът/

*

Яви се в жълта шубка:
сбогом, черупка!

                            /пилето/

*

Малка като мишка,
червена като кръв,
сладка като мед.

                     /вишната/

*

Не боли,
не мъчи,
а разплаква.

                  /лукът/

*

Над земята зелена трева,
под земята - червена глава.

                                /цвеклото/

*

Порасна хей така -
без детска пелена.
А пък виж на старини -
цели трийсет пелени.

                               /зелката/

*

Без крака, без крила -
на дървото каца.

                       /снегът/

*

От небето - звезда,
в ръцете - вода.

                     /снегът/

*

Какво е винаги около нас,
а не го виждаме?

                         /въздухът/

*

Лети, а не е птица;
вие, а не е звяр.

                      /вятърът/

*

Не е море, не е земя -
не можеш с кораб да преплуваш,
пешком не можеш да пътуваш.

                                       /блатото/

*

Двама братя във водата се оглеждат,
никога не ще се съберат.

                                    /бреговете на реката/

*

Всяка година идват на гости:
един брадат, друг млад,
трети скача, четвърти плаче.

                                 /времената на годината/

*

Не преде, не тъче,
а хората облича.

                           /овцата/

*

Седна на оградата,
вика и гълчи;
хората се сбраха,
той мълчи.

                  /петелът/

*

По земята ходи,
небето не вижда;
нищо не я боли,
а все охка.

                 /свинята/

*

Зъбато, космато;
мляко пие, песен пее.

                        /котката/

*

На тебе е дадено,
други го ползват.

                       /името/

*

И войската, и командира -
всички повали.

                       /сънят/

*

Конят - от стомана,
опашката му - от памук.

                                  /иглата с конеца/

*

През зимата е най-топло,
през лятото е най-студено.

                                         /печката/

*

Два кола,
на коловете - бъчва,
на бъчвата - ябълка,
на ябълката - гъста гора.

                                   /човекът/

*

От вода се ражда,
от вода умира.

                         /солта/

*

Разсипа се грахта
по всички градове, по всички векове;
никой не може да я събере -
ни попове, ни дякони,
ни богати, ни умни,
нито ние, глупаците.

                                 /звездите/

*

Бягаше по едната улица,
по втората - ходеше,
а по третата - летеше.

                                    /вятърът/

*

Върху водата лежи,
не потъва.

                 /сянката/

*

Първо - блясък,
след блясъка - трясък,
след трясъка - плясък.

                                   /светкавицата, гърмът и дъждът/

*

Едното не познавам,
другото не виждам,
третото не си го спомням.

                                  /смъртта, възрастта, раждането/