ЕЙ ТАЗИ БОЛКА

Юрий Асмолов

превод: Тихомир Йорданов

ЕЙ ТАЗИ БОЛКА

Юздите изтърваха „Тия”.
„Онези” изчисляват скока.
Като че ли сега в Русия
е минала война жестока.

А болката не преболява,
не мога и да я отмина.
Ей тази болка не ми дава
не моя да обикна аз Родина.


НА СЕЛО

Деца тук няма, няма песни.
Изпя един поет със яд:
„В Москва вий Паметник на селото
вдигнете на Червения площад”.

А друг един поет невесело
във стих му възрази така:
„Не паметник, а него, селото,
вий изправете на крака”.

И двамата са талантливи -
не бих го рекъл по-добре.
На село дните ми щастливи
не го оставят да умре.