Катица Кюлавкова

Катица Кюлавкова, поет, литературовед, херменевт, есеист, преводач, е родена през 1951 г. в град Велес (Република Македония). Професор по теория на литературата, литературната херменевтика и творческо писане в Катедрата за обща и сравнителна литература на Филологическия факултет в университета в Скопие. Академик, редовен член на Македонската академия на науките и изкуствата от 2003 г. и вицепрезидент на Международния ПЕН-център от 2008 г. Основател е на многоезичното електронно литературно издание Разноликост / Diversity. Съставител е на няколко антологии от македонската литература - поезия, разказ и есе, и на критически издания за няколко македонски писатели. Aвтор на четиринадесет поетически книги, на две с кратки поетически разкази, на петнадесет теоретико-есеистични книги… Нейни книги с поезия и поетически цикли са преведени на английски, френски, руски, испански, сръбски, румънски, италиански, португалски, турски, нидерландски, немски и много други езици. През 2004 г. в България е публикувана нейна поетическа книга - „Междинен свят” (изд. „Мултипринт”, София, и „Макавей”, Скопие), в съставителство и превод на Димитър Христов.


Публикации:


Поезия:

СВ. ГЕОРГИ УБИВА ЗМЕЯ/ превод от македонски: Роман Кисьов/ брой 64 юли 2014