Калоян Манолов

Доц. д-р Калоян Манолов, български учен, педагог, писател, е роден на 24.09.1930 г. в град Шумен. Майка му е учителка, а баща му е с висше икономическо образование. Завършва Първа мъжка гимназия в Шумен с пълен отличен. След завършване на висшето си образование в Софийския университет, специалност химия, работи като учител в Димитровград. След това започва неговата кариера на преподавател и изследовател във Висшия хранително-вкусов институт в Пловдив. Творческата му дейност се развива в две направления: научни изследвания в областта на химията и създаване на научнопопулярни и художествени литературни произведения. Научнопопулярните разкази „Велики химици” са преведени на руски, японски и китайски език, а поредицата „Наука на чудесата”, където той е съавтор, е ориентирала много млади хора към тази нелека, но вълнуваща наука - химията. Мемоарите му „Из моя живот” (2012) са вълнуващ разказ на един български учен, чийто живот протича през три различни социални епохи. Съхранил и развил в себе си най-добрите страни на българския характер - богата душевност, инициативност, целенасоченост, работоспособност, Манолов допринася за обогатяване представата на света на българската научна мисъл в областта на химията. Автор на научни статии, учебници, научнопопулярни и художествени книги. Член на Съюза на независимите български писатели. Умира на 11.11. 2013 г.


Публикации:


За Калоян Манолов:

ДОЦ. Д-Р КАЛОЯН МАНОЛОВ - УЧЕН И ПУБЛИЦИСТ/ брой 63 юни 2014