Коста Странджев

Коста Иванов Странджев, български писател и драматург, е роден на 12.01.1929 г. в гр. Пловдив. През 1947 г завършва Търговска гимназия в Пловдив, а през 1951 г. ВИИ „Карл Маркс” - София. Работи като журналист във в.”Отечествен глас” - Пловдив, главен редактор на в. „Водносиловец” - Баташки водносилов път, главен редактор на в. „Комсомолска искра”, завеждащ отдел и член на редколегията на в. „Отечествен глас”, главен редактор на алманах „Тракия”, член на писателската група към ЦС на БПС, директор на издателство “Хр. Г. Данов” - Пловдив. Заслужил деятел на културата. Носител на орден „Червено знаме на труда”, Народен орден на труда - сребърен, орден „Кирил и Методий” - втора степен. Литературната си дейност започва с очерци и репортажи от Баташкия водносилов път, печатани в „Литературен фронт”, „Работническо дело”, „Български воин”, „Народна армия”. Автор е на очерци, разкази, документални повести, повести, пиеси, сценарии за филми, радиопиеси, пиеси и др. Разработва работническата тема, морално-етични проблеми, бита и съвремието на строителите от големите национални обекти. В творбите си разказва правдиво, проникновено, без фалш и украса за живота на работниците. Има значителни постижения в сферата на психологическото уплътняване и разширяването на душевния кръгозор на героите си. Интересни са търсенията му в посока на отношенията очерк и художествен разказ, документална и художествена проза. Носител е на множество награди за литература. Негови творби са превеждани на руски, унгарски, чешки, немски, английски и др. Съчинения: „В Баташките планини” (очерк, в съавторство с Христо Чавдаров, 1956); „Стръмната пътека” (сценарий за филм, в съавторство с Емил Манов, 1961); „Ние от водната кула” (разкази, 1962); „Третият по пътя” (разкази, 1964); „По съобщение на печата” (повест, 1965); „Колко струва човекът” (очерци, 1967); „Таран” (новели, Пловдив, 1968); „Белязани мъже” (разкази, 1971); „Боровете не превиват клони” (драма в 4 действия, 1971); „Черният сватбар” (повест-хроника, Пловдив, 1971); „Водовъртежи” (документална повест и очерци, 1972); „Малък Сечко” (разкази, 1972); „Храбростта да живееш” (документална повест, Пловдив, 1974); „Най-храбрата звезда” (разкази за деца, 1975); „Стръмен свят” (очерци, 1975); „Внезапна жена” (новели, 1976; 1979); „Мъжка молитва” (разкази, 1976); „Искам да ви видя” (3 повести, Пловдив, 1978); „Извисяване” (документална повест за Петър Ченгелов, 1980); „Пътуващи хора” (новели, 1980); „Топъл сняг” (разкази и новели, 1980); „Объркан ден” (разкази за деца, Народна младеж, 1981); „Жарки българи” (документални новели, Хр. Г. Данов, Пловдив, 1981); „Човешко пространство” (художествена публицистика, София, 1983); „Чист като гълъб” (разкази за деца, Хр. Г. Данов, Пловдив, 1983); „Минута мълчание” (документални разкази, Пловдив, 1984); „Нека да те има” (повести и новели, Хр. Г. Данов, Пловдив, 1987); „Ранена земя” (роман за средна и горна училищна възраст, Народна младеж, 1988); „Храброто момче” (разказ за деца, София, 1989); „Обречени на истината” (повести и новели, Български писател, 1989); „На улица “Работа”" (очерци, Профиздат, 1990). Пиеси, играни на сцената на българския театър: „Боровете не превиват клони” - Драматичен театър - Пловдив, Димитровград, Перник; „Мостът” - Народен театър „Иван Вазов”; „Дом без биография” - Драматичен театър - Пловдив, театър „Сълза и смях”; „Старецът и капката” - Драматичен театър - Пловдив. Сценарии за игрални филми: „Стръмната пътека” (в съавторство с Емил Манов). Умира на 11.11.1991 г.


Публикации:


Проза:

ТРОСКОТ/ брой 63 юни 2014

БЕЛЯЗАНИ МЪЖЕ/ брой 63 юни 2014

МАЙКАТА/ брой 64 юли 2014

ВЕНЧИЛО/ брой 103 февруари 2018

РАЗМИНАВАНЕ/ брой 108 юли 2018

ПЪТУВАЩИ ХОРА/ брой 109 септември 2018

ТАКАВА ЛЮБОВ/ брой 114 февруари 2019

ДУШЕВНО НАПРЕЖЕНИЕ/ брой 115 март 2019

ХРАБРОСТТА ДА ЖИВЕЕШ/ брой 116 април 2019


Публицистика:

ЗА ЗДРАВЕТО НА ПЪТНИКА/ брой 102 януари 2018


Критика за Коста Странджев:

ХРАБРОСТТА ДА ЖИВЕЕШ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 75 юли 2015

ЛИТЕРАТУРА ЗА КОСТА СТРАНДЖЕВ/ брой 102 януари 2018