Иван Г. Илиев

Доц. д-р Иван Георгиев Илиев, български лингвист, e роден през 1969 г. Завършва Българска филология във Великотърновския университет (1989-1994) и Английска филология в Пловдивския университет (1998-2004). Доктор по старобългарски език (2005). Бил е учител в Казанлък. От 1999 г. досега преподава История на българския език във филиала на Пловдивския университет в Кърджали. Доцент (2011) в ПУ. Лектор по Български език в Корейския университет за чужди езици в Сеул (2006-2009). Автор на езиковедски монографии и изследвания, както и на повечето от текстовете на песните на Светла Илиева, някои които издадени в стихосбирката „Моята война” (2007).


Публикации:


Поезия:

СЪЛЗИЦА ОТ РАДОСТ/ брой 63 юни 2014


Критика:

ЕДНА МОДЕРНА РУСКА ХРИСТОМАТИЯ ПО ПАЛЕОСЛАВИСТИКА / брой 64 юли 2014