Дариуш Томаш Лебьода

Дариуш Томаш Лебьода, полски поет и литературен критик, е роден през 1958 г. в Бидгошч, Полша. Завършва висшето си образование със специалност „Биология”. Кандидат е на биологическите науки. Отначало работи като учител, а след това и като преподавател в университети в Полша и САЩ. Автор е на 12 книги със стихове и проза и е съставител на няколко поетични антологии. Сред многобройните му поетични сборници са: „Самоубийците под Голямата мечка”, „Мария”, „Най-новият завет”, „За миг до края на света”, „Полето на умиращите пчелояди” (сборникът е удостоен с редица награди), „Пилотите на ултравиолетовите далечини”, „Черепът на Декарт”, „Псалмите на лъчезарния миг” и др., а също и на белетристични произведения и есета. Удостояван е с множество премии и награди. Лауреат е на премията за най-добра полска поетична книга (за 1990 г.) и на няколко правителствени награди на Полша за литературната му дейност. Стиховете му се издават в превод на английски и немски, но е превеждан и на много други езици.


Публикации:


Поезия:

ЛИЦЕМЕРНИ КАТО ЮДА…/ превод: Ваня Ангелова/ брой 63 юни 2014

ПИША ВИ ТОПЛО…/ превод: Ваня Ангелова/ брой 86 юли 2016

СТИХОВЕ/ превод: Ваня Ангелова/ брой 93 март 2017