БИЛ ГЕЙТС И ВЯРАТА В ЛУЦИФЕР

Олга Четверикова

превод: Литературен свят

Любителите на разнообразните «свободи» приветстват разрушаването на многовековната система на традиционни ценности. Но много от тях биха били  неприятно изненадани, ако разберат, че зад тези процеси стоят напълно определени сили, натрапващи на човека нова религия, и способни в най-близко бъдеще да унищожат всичките си  противници. За тази глобална опасност ни разказва една уникална жена, кандидатът на историческите науки, доцентът от катедрата по история и политика на страните от Европа и Америка към МГИМО - Олга Николаевна Четверикова.

- Олга Николаевна, наскоро ми се наложи да посетя Московския дом на книгата. «Репертоарът» на съвременните книжарници е, разбира се, особен показател за живота на обществото. Знаете ли какво ме порази най-много? Количеството на езотерична и окултна  литература. Това не беше един, не беше два стилажа - на този неприкрит сатанизъм бе отделена цяла зала! Не е ли време да се бие тревога?

- Увлечението по езотеричните учения не е ново явление в съвременна Русия, друг въпрос е степента на популярност и активността, с която това беззаконие се внедрява.

Ако се погледне на въпроса от историческа гледна точка, може да се забележи, че подобни учения като цяло са характерни за периодите от развитието на цивилизацията, когато се разрушават трайните обществени структури. Това е съпроводено с дълбоки промени в общественото съзнание, рухването на доверието към предишните норми и ценности, което е следствие от кризата на вярата. Достатъчно е да си спомним Древния Рим в периода на упадъка му. Такъв процес на дълбока «криза на надеждите и идеологиите» преживява днес и Европа. Наистина, мащабът и дълбочината на това явление вече са съвсем други. Защото на този етап се предполага нивелиране на човешкото съзнание чрез създаването на така наречената «последна световна религия». Тя е глобална и всеобхватна, не са й присъщи разногласия поради изначалния й универсализъм и многообразие, допускащо адаптация към всяка култура. В реалността става дума за окултизма, за окултния мироглед, наречен от изследователя  Изяслав Александрович Адливанкин Гълфстрийм в руслото на световното религиозно течение. В наше време приемник на окултизма стана движението «Ню Ейдж» («Нов век», или «Нова ера»), което претендира за създаването на последната световна синкретична религия, призвана да замени християнството.

Масовостта на това движение плаши, то прониква във всички сфери на човешката дейност. Експертите се затрудняват да установят точния брой на неговите  последователи, но по някои данни, в САЩ привържениците на «Ню Ейдж» са от 10 до 20 млн. души, а броят на организациите на движението достига до 10 хиляди. Наскоро проведено в САЩ допитване показа, че 58% от участвалите в допитването американци вярват в превъплъщението, а мирогледът на 60% е заразен с окултни представи за света.

- Всички тези данни са много показателни. Олга Николаевна, разкажете ни историята на възникването на това зло.

- Непосредствено предтеча на «Ню Ейдж» е теософското учение на Елена Блаватска, която през 1875 г. основава в Ню Йорк Теософското общество. Задачата му е била  философското обосноваване на спиритизма и езотериката, получили по онова време в Америка и Европа необичайно широко разпространение. В устава на обществото били заложени положенията за създаването на ядрото на «Световното братство на човечеството» без разлика на раса, вероизповедание, пол, каста и цвят на кожата, тоест новото световно общество. «Тайната доктрина» на Блаватска е катехизис на съвременната теософия в движението «Ню Ейдж».

Но тази идея не е нищо ново, тя е резултат от смесването и обобщаването на идеи от окултните системи на будизма и индуизма, гностицизма, херметизма, кабала, манихейството. Т. е. синкретично еклектично учение, произлизащо из преднамерено лъжливата и опасна представа, че всички религии и религиозни доктрини водят към Бога. Била е формулирана идеята за някакъв «Нов свят», в който ще ръководи притежаващата по-развит разум, засега едва формиралата се шеста раса, първи представители на която са американците. С появата на седмата раса човечеството щяло да завърши цикъл на земното си развитие и да започне нов цикъл на друга планета.

Така започнало всичко. Но масовото увлечение по това учение е характерно вече за нашето време - във връзка с появата на движението «Ню Ейдж». То е създадено от последователката на Блаватска Алис Бейли (Alice Ann Bailey), станала «пророк» на «новата ера», ерата на Водолея, т. е. новия «световен ред». В 1922 г. тя основала издателската компания «Луцифер» (Lucifer Publishing), преименувана после в «Луцис тръст» (LucisTrast), която впоследствие станала най-важната организация на «Ню Ейжд», главните офиси на която днес се намират в Ню Йорк, Лондон и Женева.

Понастоящем «Ню Ейдж» е най-голямото окултно движение в САЩ. То се отличава с това, че няма единна и твърда структура, ръководство, йерархия, а представлява мрежа от многобройни децентрализирани окултни организации, просветителски кръжоци, институти, клубове, издателства и фондове. Сред тях са знаменитите «Грийнпийс», Теософското общество, Обществото на Николай Рьорих, ЮНЕСКО, ЮНИЦЕФ и други. Този списък е публикуван за първи път от  известния американски антиглобалист, икономистът Линдън Ларуш (Lyndon H. LaRouche). На него може да му се вярва - висшите чинове от спецслужбите на САЩ наричат изследователската му организация «една от най-добрите частни разузнавателни служби в света». Освен това, в полето на влияние на движението се намират мнозинството от популярните секти: сциентолозите, мунитите, «Децата на бога» и прочие.

С разпространението на мирогледа на «Новата ера» се занимава киноиндустрията. Така, към нюейджъровските филми се причисляват «Звездни войни», «Батман», «Полтъргайст», «Хобит», «Властелинът на пръстена». Системата от ценности на това общество се пропагандира от широк кръг дейци на шоубизнеса - включително Елвис Пресли, Шърли Маклейн, Джон Траволта, Шарън Стоун, Демис Русос и други.

Както пише Карл Рашке (Carl A. Raschke), професор по религиознание от Денвърския университет, «движението “Ню Ейдж” е най-голямата социално-политическа сила в днешния свят. Колкото то е политическо, толкова е и религиозно, и се разпространява в сферата на бизнеса». Наднационалният характер на това учение, стремежът му към глобален контрол отговаря на интересите на транснационалните елити, чиято финансова подкрепа осигурява широкото разпространение на движението. Последователите на «Ню Ейдж» стават преди всичко представители на добре обезпечените социални слоеве на западното общество.

- В какво се заключава същността на учението накратко?

- Култивиране на любов към себе си по всички възможни начини: егоизъм, идеята за личен успех, стремежът към процъфтяване, физическо и духовно удоволствие и наслади, включително содомския грях. В руското отделение на «Ню Ейдж» някой си Дмитрий Веришчагин, обучаващ на владеенето на собствената енергетика, дава основополагащите насоки. Сред тях, например, са следните - «единствено самият човек знае какво е добро за него и какво - лошо»; «всеки трябва да бъде щастлив»; «моралността и аморалността са изкуствени категории»; «чувството за вина е вредно, натрапено на човека чувство»; «Бог е абсолютно безразличен към всички човешки дела; вселената е разум на Бога». Всичко това напълно се вписва в ценностите на съвременната цивилизация с нейния потребителски морал и заедно с това жажда по свръхестественото и модата на «духовност».

Главно оръжие на «нюейджърите» остава искането за индиферентна толерантност. Тук важна роля играе именно ЮНЕСКО, която е придала на понятието сакрално значение, приемайки през 1995 г. на своя Генерална конференция Декларация за принципите на толерантността. Тя е представена като «отказ от догматизма, от абсолютизацията на истината». Днес вече, според мен, всички разбират, че цялата тази безрелигиозна търпимост е само инструмент, насочен към унищожаването на традиционната вяра и морал. Когато задачата бъде изпълнена, те просто ще обявят края на религиозната свобода.

- Толерантността е замаскирана форма на главния закон на най-известния сатанист Алистър Кроули: «Върши своята воля, това да бъде целия закон». Този закон позволява да се сее онзи хаос, чрез който се строи тоталитарният «нов ред».

- Така в наше време се създават основите на антицърквата на антихриста.

- А кой финансира тези злодеи?

- «Ню Ейдж» е поддържано от един от най-богатите хора на планетата Бил Гейтс и жена му: техният фонд е попечител на «Новата група на световните служители» - подразделение на LucisTrast. На сайта на тази организация Гейтс е отбелязан, наред с Джордж Сорос и Кофи Аннан, като велик филантроп и хуманист. Известно е, че през 2012 г. Бил Гейтс щедро дава 100 хиляди долара нa ЛГБТ - общност, която също е част от «Ню Ейдж», поддържайки го по време на референдума за еднополовите бракове във Вашингтон.

Сега е известно, че медитациите и заклинанията се провеждат за повишаване ефективността на производството и управлението на икономиката на най-големите фирми. Така, от 500-те най-големи компании на САЩ повече от половината практикуват более нюейдж техники за «разширяване на съзнанието», харчейки за това ежегодно около 4 милиарда долара. Големи фирми като IBM, Procter&Gamble, General Motors, също канят на работа експерти по бизнес от движението «Ню Ейдж».

Нещо повече, в основата на външната идеология на програмите за «глобално развитие», разработвани от ООН, ЮНЕСКО и други организации, също стои мирогледът на движението «Ню Ейдж», открито провъзгласило «края на християнската ера».

- Написаното от Блаватска през миналия век: «да се изтрие християнството от лицето на земята» - в наше време се реализира напълно.

- Библията на «Ню Ейдж» е книгата на сътрудничката на Станфордския институт Мерилин Фъргюсън (Marilyn Ferguson) «Заговорът на Водолея», в която е провъзгласено началото на «смяната на парадигмите», освобождението от старите канони. Както пише Фъргюсън, «силна, макар и без лидер организация работи в САЩ за да се извършат радикални промени. Членовете на тази организация успяха да съкрушат някои ключови елементи на западното мислене… Тази организация е «Заговорът на Водолея»… Този заговор предизвика най-бързата в историята културна мутация, която се оказа по-широка от реформа и по-дълбока от революция».

С особена откровеност за неравенството на хората се прослави «звездата» на «Ню Ейдж» Барбара Маркс Хъбард (Barbara Marx Hubbard), жена на основателя на сциентологията. В своята «Книга на сътворението» тя пише: «Една четвърт от човечеството е деструктивна. Това са плевели. По-рано им се разрешаваше да умират от собствена смърт, но днес, с приближаването на великия скок от човека-твар към човека-сътворец, т. е. към наследника на Божията власт, една четвърт от  деструктивните трябва да бъде премахната. Ние (посветените) сме отговорни за това. Ние сме отговорни за мисията за процеса на божествения подбор в полза на Земя».

- Доколкото ми е известно, спецификата на «Ню Ейдж» е още и в това, че направлението се опитват да подмени не само религията, но и науката.

- Напълно вярно. Ярък пример е новата псевдонаучна дисциплина «ноетика», която представлява синтез от древни знания за скрити възможности на човека с нови изследвания в областта на квантовата физика, невропсихологията, когнитивната лингвистика, антропологията, молекулярната биология, психологията и други науки. Ноетиката се разработва от многобройни центрове и организации, най-известния от които е Институтът за ноетически науки, основан през 1972 г. от американския астронавт Едгар Мичъл и философа Джон Уайт. Целта на тези центрове е формирането на нов тип човек, homo noeticus, който ще замени homo sapiens.

Освен това разработената по такъв начин «ноетическа психология» дава възможност не само за «одухотворяване», но и да се постигнат практически цели и успехи в кариерата. Тя е особено ефективна в работата с предприемачи и топ-мениджъри, желаещи да направят «качествен скок» в бизнеса. Обучават ги да провеждат дълбока диагностика на фирми, да пробуждат «финансовия интелект», да овладяват «енергията на парите» и да достигат желаното ниво на материално благосъстояние. С това се занимават «ноетичен консалтинг и коучинг» и «ноетичен мениджмънт». Много модна сега тенденция в Русия.

- Как още се проявява това движение?

- Днес основните механизми за издигане на нюейдж идеята за «единство на религиите» са международните конгреси на религиозни дейци, провеждащи се със съдействието на ЮНЕСКО. Става дума за Световните конгреси на «религиозни» лидери, които бяха проведени вече шест пъти.

Подобни срещи стават и на територията на бившия СССР - в Астана. Именно тук през 2010 г. бе проведена първата сесия на Световния форум за духовна култура (ВФДК), която беше организирана от международната асоциация «Мир чрез Култура». Автор на идеите й е небезизвестният художник и окултист Николай Рьорих. Сесията събра хиляди делегати от 70 страни по света. Участниците си поставиха конкретни цели. Сред тях е създаването на Институт за глобален мир, който би представлявал всички възможни религии и философски мирогледи с цел формиране на «Световно духовно съобщество». А преди втората сесия на форума небезизвестният съпредседател на ВФДК Йосиф Кобзон в свое послание към участниците призова към «всечовешка хуманизация» във връзка с «еволюционното изкачване на човечеството» в условията на «настъпващата Нова Ера, Ера на Духовната Култура», която «ще изключи принципа на борбата и съпротивата на еволюционните преобразования».

- Олга Николаевна, нима всичко това е реалност?

- Уви, пророчествата се сбъдват. Така че бдете и се молете.


Списание «Парфенон сегодня» №1 (8) 2014