„ГЕРОЙ”

Борислав Ганчев

„ГЕРОЙ”

Истински „герой” е Боби!
На какво ли не способен
той е, само за да блесне:
на учителка да вресне
в час - да видят колко „смел” е
или врели-некипели
да дърдори пред дъската…
Магарии за децата
може всякакви да прави.
И за да получи „браво”,
Боби винаги готов е
да твори „геройства” нови.
Възхищават му се всички -
ученици, ученички -
като него друг че май
няма - Боби е „велик” и „най”…
Но закичен с тази „слава”,
сигурно ще съжалява
някой ден „героят” наш
за „геройствата” си дваж.


МИМИНИТЕ НОМЕРЦА

Кой не знае наша Мими?
5-6 номерца любими
има и като потрябва,
хоп - едно от купа грабва.
Шоколад да й се купи,
Мими почва да се цупи,
а за някаква играчка
удря го дори на плачка…
Придобила е закалка
тази префърцунка малка
и за всяко нещо ново
има номерче готово.
Хленчи, писка - вечно иска.
Ама че е тя артистка!
И живее си добре
Мими, но ще разбере,
като порасте голяма:
наготово нищо няма!