НА А. А.

Рьоне Шар

превод: Пенчо Симов

Ти си моята любов от толкова години,
мой световъртеж пред толкова очакване,
което нищичко не би могло да състари -
дори това, което беше крачка към смъртта ни,
дори това, което ни е чуждо,
и моето объркване и помрачаване дори.

Спусната като капака на прозорец,
една сгъстена, изключителна възможност
за нас е хоризонт с верига планини,
за нас е стягащо великолепие.

Казвам ти възможност, моя мъченице.
Заедно сме - тъй че всеки може да получи
дяла от загадъчност у другия,
без да е изказал неговата тайна;
мъката, дошла от другаде,
най-подир намира своята раздяла
във плътта на нашето съединение,
най-подир намира своя слънчев път
в самото средище на небесата ни,
които тя разкъсва и възстановява.
Казвам ти възможност, както я усещам.
Ти издигна висотите,
които моето очакване ще трябва да премине,
когато утрешният ден изчезне.