Мехмед Мерджан

Мехмед Мерджан е роден на 21.08.1939 година в махала Ливадите, сега квартал на гр. Троян. Основното си образование завършва в село Дамяново, където протича и по-голяма част от детството му, а висше – Българска филология – в СУ „Св. Климент Охридски”. Пише поезия и литературна критика. Печатал е свои творби в много местни и централни издания. Автор е на две стихосбирки: „Спомен за утре” (1999), която през 2003 г. получава наградата в Будапеща в прегледа на ромската поезия от Източна Европа и „Оправдание” (2007). Член на СБП. Живял в Севлиево. Умира през 2011г.


Публикации:


Поезия:

ОПРАВДАНИЕ/ брой 8 април 2009

СТИХОВЕ/ брой 9 май 2009