КОГАТО ПОД ЗЕМЯТА БЪДЕМ В ЯМА…

Жан Кокто

превод: Пенчо Симов

***
Когато под земята бъдем в яма,
      (навярно плитка би била),
ще ни измъкне сила по-голяма
      от изпарените тела;

по гръб или пък по очи (езика
      от смисъл там ще е лишен),
ни лекота, ни тежест - никак
      не ще се вижда нощ и ден.

Обратно всичко ще се претворява,
      тъй че иди го разбери;
ще можем в чужди сънища тогава
      да преминаваме дори.

Умра ли пръв, в съня ти ще се вмъкна -
      ще видя как, догдето тук
съм спял, в къдрицата ти длани втъкнал,
      заменяла си ме със друг.