ПОРТРЕТ

Сесилия Мейрелес

превод: Александър Муратов и Атанас Далчев

ПОРТРЕТ

Не съм аз имала до днес това лице
тъй слабо, горестно и мълчаливо,
ни тез очи помръкнали и празни,
ни устните горчиви.

Не съм аз имала тез немощни ръце,
отпуснати, студени, мъртви;
нито съм имала това сърце,
което не потръпва.

Не сторих нищо аз за тез промени,
тъй прости и ведно с това тъй страшни:
- В кое ли огледало си изгубих
лицето някогашно?


СВЕНЛИВОСТ

Стига само да ти кимна
лекичко и отдалеко,
за да дойдеш ти със мене,
за да бъдеш мой навеки…

Но това не ще направя.

От върха на миговете
падналата дума бърза,
пресушава океани
и земи далечни свързва.

Няма думата да кажа.

За да ме познаеш лесно
между ветровете мощни,
загасявам моите мисли
и обличам дрехи нощни,

изнамерени от мене.

И дорде не ме откриеш,
слънцето все тъй ще свети
и на времето със хода
все ще плуват световете.

И един ден ще угасна.


ПЕСЕН ЗА КОЛАРЯ

Ден чист и зноен,
спокоен вятър.
Върви, талиго моя,
че малка е земята.

Тоз, който в тоя свят пристига,
попада често в изненада:
веднъж на щастие се радва
и три пъти скърби и страда.

Ден чист и зноен,
презморски вятър.
Върви, талиго моя,
че пътят ни е кратък.

Богатства много нося в мене
и те не ще останат скрити:
заспивах под звезди засмени,
потапях тяло във реките.

Ден чист и зноен,
планински вятър.
Върви, талиго моя,
да стигнем планината.

По пътя - камъни, коприва,
но всичко времето отнася.
С вода и вятър ги разбива
във кадифе от ситен пясък…

Ден чист и зноен,
небе високо.
Върви, талиго моя,
в каквато щеш посока.

Богатства много нося в мене
и те не ще останат скрити:
аз вече с ехото беседвах
и с облаци немирни скитах.

Ден чист и зноен.
С теб докога ли,
талиго моя,
ще се търкалям?


***
Най-желаното не сторих.
Късно е да пей сърцето.
Стига, че остават вопли
във устата на морето.

Стига, че сълзи остават
и на вятъра в очите.
Най-желаното не сторих
и оплаквам дните.

Мойта скръб е толкоз моя.
Кой сега ще я прогони?
Плачех аз за друми ясни
в други зони.

Плачех за пустини глухи,
за пустини с изглед чуден.
Но душата крачи бърза,
а светът е муден.


ПАНАИРНА НЕДЕЛЯ

Там, на самия път за Алкобаса,
до Монастерио с къщята бели,
аз знам, че на стъгдата многогласа
пазарът трае цялата неделя.

По тумбестата кана и кърчага
със всяка фигура и нова шарка.
На стълбището сложили дисаги,
търгуват хората в премяна ярка.

Мъже дошли на пъстра върволица,
глава от дон Перейра по-надменно вирят,
жени с обноски и вървеж на птица
вървят и с вик огласят панаира.

На мед тръпчив уханието диво
се носи. Грозде и смокини зрели
във всяка кошница пламтят красиво,
от дъжд и росни капки овлажнели.

Изследват търпеливо бездни мрачни
мухите във ушите на катъра.
Тук се разменят викове юначни
и удари потайни на чадъри.

Във всеки жест една Алхубаррота,
една Бразилия в дланта корава.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Смокини едри пълнят ми окото.
По десет четвърт? Майка си продава!”

Превързали със черна кърпа челюст,
една старица стене, друга вика.
В ръцете твърди като вкаменелост
как на земята сокът сладък блика!

Чорапи сини, морави, пембяни,
отиват и се връщат до премала.
Тресе уши катърът непрестанно.
Прилича на рисунка оживяла.

А там старица с пръстите си твърди
от кал почиства кани и бърдуци
с такава грижа и таквоз усърдие,
като че мие малките си внуци.