ИЗ „ЗА ПАСХАТА”

Свети Мелитон Сардийски

превод: Роман Кисьов

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
И НЕГОВИТЕ ПЛОДОВЕ

… а Той възкръсна от мъртвите
и се възнесе в небесата.
Господ, облечен във човека,
страдащ заради страдащия,
вързан заради вързания,
съден заради осъдения
и погребан заради погребания,
възкръсна от мъртвите и така възгласи:
„Кой желае да се съди с Мен?
Нека Ми противостои.
Аз освободих осъдения.
Аз оживотворих умрелия.
Аз възкресих погребания.
Кой ще Ми противоречи?
Аз - Христос,
ограбих смъртта,
възтържествувах над врага,
потъпках ада,
вързах силния
и възвисих човека
на висотата на небето, -
Аз - Христос.
И така, вси човешки колена, потопени в грехове,
елате, приемете избавление от греховете.
Защото Аз Съм избавлението ваше,
Аз Съм Пасха на спасението,
Аз Съм агнецът, заклан заради вас,
Аз Съм вашето освобождение,
Аз Съм вашият живот,
Аз Съм възкресението ваше,
Аз Съм светлината ваша,
Аз Съм вашето спасение,
Аз Съм вашият Цар.
Аз ще ви въздигна до небето.
Аз ще ви явя Отца, Който пребъдва
от вечни векове
Аз ще ви възкреся със Своята десница.”

Този Е сътворилият небето и земята
и създалият в началото човека,
проповядваният от Закона и пророците,
въплътеният във Девата,
увисналият на дървото,
погребаният във земята
и възнесеният в небесата,
седящият отдясно на Отца,
имащият власт да осъди всички и да спаси,
чрез Когото Отец създал е всички от началото
до вечни векове.
Този Е „Алфа и Омега”.
Този Е „начало и край”
- начало неизречено и край непостижим.
Този Е Христос.
Този Е Цар.
Този Е Иисус,
Този Е Военачалник,
Този Е Господ,
Този възкръсна от мъртвите,
Този седна отдясно на Отца.
Той съдържа (в Себе Си) Отец и се съдържа във Отца,
„Нему да е славата и царството вовеки. Амин.”